เชื้อชั่วๆ ท้องแล้วไม่รับ ฟ้องได้ไหม ทำอะไรได้บ้าง จัดการยังไงกับผู้ชายประเภทนี้

เชื้อชั่วๆ ท้องแล้วไม่รับ ฟ้องได้ไหม ทำอะไรได้บ้าง จัดการยังไงกับผู้ชายประเภทนี้ ไร้ความรับผิดชอบไม่พอ ยังไม่เหมาะจะเป็นพ่อคนอีกด้วย

เชื้อชั่วๆ ท้องแล้วไม่รับ ฟ้องได้ไหม ทำอะไรได้บ้าง จัดการยังไงกับผู้ชายประเภทนี้

เชื้อชั่วๆ ท้องแล้วไม่รับ ฟ้องได้ไหม ทำอะไรได้บ้าง จัดการยังไงกับผู้ชายประเภทนี้ ผู้ชายที่ไข่ทิ้งไปวันๆ สามารถทำอะไรเพื่อดัดสันดานได้บ้างนะ

ท้องไม่รับความผิดใคร

ไม่มีใครอยากโดนทิ้งให้เลี้ยงลูกคนเดียวนะคะ ยิ่งในวันที่ปัญหาทุกอย่างถาโถมเข้ามาไม่มียั้ง ปัญหาที่สาวๆ สมัยนี้ไม่แต่งงาน หรือกลายเป็นซิงเกิลมัมก็มากขึ้นทุกวัน หากจำเป็นต้องหาคนผิดแล้ว ก็อาจจะผิดกันทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้หญิงที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน และผู้ชายที่ไม่ได้เป็นลูกผู้ชาย และไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษ เราอาจจะต้องถามคำถามว่า ผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่า แม่ แบบไหนกันนะ ที่เลี้ยงลูกชายออกมาเป็นคนไร้ความรับผิดชอบได้เพียงนี้

ท้องไม่รับ ทำยังไง

ในทางกฎหมายแล้ว ฝ่ายหญิงมีสิทธิฟ้องเรียกให้ฝ่ายชายรับผิด โดยฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1555,1556 ได้ โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้อง ศาลก็จะพิจารณาเป็นกรณีไป ฝ่ายหญิงอาจจะต้องยื่นฟ้องขอให้ฝ่ายชายตรวจพิสูจน์ DNA แล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล หรือหากฝ่ายชายยินยอมตรวจพิสูจน์ DNA โดยไม่ต้องยื่นฟ้อง สามารถแจ้งความประสงค์ขอตรวจ DNA ณ สถานพยาบาลที่ให้บริการได้

ทางออกในการฟ้องร้อง ก็จะต้องใช้ก้อนเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบจากฝ่ายชาย ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องชั่งใจดูว่า คุ้มหรือไม่ หากลูกที่เกิดมาจะต้องมีพ่อที่ขาดเยื่อใย หรือสุดท้ายแล้วอาจจะต้องเว้นว่าง “ชื่อบิดา” เอาไว้ หากฝ่ายหญิงเข้มแข็งพอ ที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียว

สันนิษฐานก่อนเลยว่าเป็นบุตรจริง

มาตรา 1555 ระบุว่า ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีการข่มขืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดา โดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะเวลา ซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้

(2) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาว หรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้

(3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน

(4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่า เด็กเป็นบุตร โดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น

(5) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลา ซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้

(6) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลา ซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น

(7) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร ให้พิจารณาข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้องฉันบิดากับบุตร ซึ่งปรากฏในระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่า ตนสังกัดอยู่เช่น บิดาให้การศึกษา ให้ความอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตนหรือโดยเหตุประการอื่น

ลูกตายก็ฟ้องได้

ในกรณีที่เด็กตายในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรอยู่ ผู้สืบสันดานของเด็กจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรมาก่อนวันที่เด็กนั้นตาย

ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรภายหลังที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เหตุดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต้องไม่พ้นสิบปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย

การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สืบสันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์ ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนในใบแจ้งเกิดนั้น สามารถเว้นว่างช่องบิดาผู้ให้กำเนิดได้ เพราะหากกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ ย่อมมีความผิดอาญา ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงในสูติบัตรอันเป็นเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน ตาม ป.อ. มาตรา 267

ที่มา Mthai

บทความที่น่าสนใจ

ท้องแล้วผัวนอกใจ รับมือยังไงไม่ให้กระทบลูกในท้อง

ท้องแล้วนอนหลับยากขึ้น แก้ได้ ง่ายแค่นี้เอง

parenttown