ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก ดูเพศลูกในท้องกี่เดือน อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ทำได้ตอนไหน

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก ดูเพศลูกในท้องกี่เดือน อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ทำได้ตอนไหน

แม่อยากรู้ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก วิธีวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้รู้เพศลูก มีแบบไหนบ้าง

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก การดูเพศลูกในท้องมีวิธีไหนบ้าง อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ทำได้ตอนไหน มีวิธีวิทยาศาสตร์ที่จะรู้เพศลูกเร็วกว่าอัลตร้าซาวด์หรือไม่

 

แม่ต้องท้องกี่เดือนถึงจะได้รู้เพศลูก 

วิธีวิทยาศาสตร์บอกเพศลูกในท้อง

  • การตรวจอัลตร้าซาวด์รู้เพศลูก

เป็นการตรวจหาเพศลูกที่นิยมอย่างมาก โดยอัลตร้าซาวน์ (Ultrasound) คือ คลื่นเสียงความถี่สูงที่มากกว่า 20,000 Hz ใช้หลักการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไปจากหัวตรวจ คลื่นเสียงจะกระทบกับเนื้อเยื่อ ซึ่งมีความสามารถในการผ่านและสะท้อนกลับไม่เท่ากัน หัวตรวจที่รับสัญญาณคลื่นเสียงสะท้อนกลับระดับต่าง ๆ จะบ่งบอกถึงความหนาแน่น และระดับความลึกของเนื้อเยื่อนั้นนำสัญญาณที่ได้รับมาประมวลผลและสร้างเป็นภาพขึ้นมา

ประโยชน์ของการตรวจอัลตร้าซาวด์ นอกจากจะรู้เพศลูกได้แล้ว ยังเป็นการตรวจความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกายทารกในครรภ์และโครงสร้างหลัก ได้แก่ ดูรก สายสะดือ น้ำคร่ำ กระโหลดศรีษะ เนื้อสมอง แขน ขา ช่องอก เนื้อปอด หัวใจ ผนังหน้าห้อง และอวัยวะหลักภายในช่องท้อง จากภาพอัลตร้าซาวด์จะเห็นขนาดของทารกในครรภ์ ช่วยยืนยันอายุครรภ์ได้ ซึ่งทำให้กำหนดวันคลอดได้ สำหรับการตรวจอัลตร้าซาวด์มีแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ

  1. อัลตร้าซาวด์แบบ 2 มิติ ภาพที่ได้จะเป็นภาพ 2 มิติ ที่ได้เป็นภาพตัดขวางทีละภาพ ตามแนวคลื่นเสียงความถี่สูงที่ส่งออกไปในแนบระนาบ ซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นเพียงเงาดำ ๆ
  2. อัลตร้าซาวด์แบบ 3 มิติ การทำอัลตร้าซาวด์แบบ 3 มิตินั้น หัวตรวจจะทำการส่งคลื่นเสียงในลักษณะของหลายระนาบไปพร้อมกัน ทำให้เกิดการเก็บข้อมูลที่ติดต่อกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลของเครื่อง และทำการสร้างภาพออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ที่จะสามารถมองเห็นความลึกของภาพได้เสมือนจริง และสามารถหมุนดูไปมาได้
  3. อัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ การทำอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ประเภทนี้ มีการประมวลผลที่ซับซ้อนขึ้น เครื่องจะทำการเก็บภาพ 3 มิติ แต่ละภาพ แล้วแสดงผลเรียงต่อกัน ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว จึงสามารถเห็นภาพทารกเคลื่อนไหวอยู่ในครรภ์มารดาได้ ตลอดจนสามารถเห็นถึงกิริยาอาการที่ทารกกำลังทำในขณะที่ตรวจด้วย

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ : การอัลตร้าซาวด์ดูเพศจะทำได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์ขึ้นไป แม่บางคนอาจเห็นเพศลูกได้ชัดจากการอัลตราซาวด์ช่วงตั้งครรภ์ 18-22 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับท่าทางของทารกในช่วงเวลานั้น ๆ

 

  • การตรวจ Chorionic Villus Sampling (CVS) รู้เพศลูก

วิธีตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมด้วยการตรวจรก Chorionic Villus Sampling (CVS) เป็นการดูดตัวอย่างของรกบางส่วนจากทารกในครรภ์ มาตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม นอกจากใช้ตรวจหาเพศลูกแล้ว ยังตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้อีกด้วย เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) ความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือความพิการแต่กำเนิด

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกด้วยการตรวจโครโมโซม : การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมด้วยการตรวจรก หรือการตรวจ CVS จริง ๆ แล้วเป็นการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ แต่ก็สามารถรู้เพศลูกได้ด้วย สามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 – 12 สัปดาห์

 

  • การเจาะน้ำคร่ำรู้เพศลูก

การเจาะน้ำคร่ำ คือ การเก็บตัวอย่างน้ำคร่ำจากถุงน้ำคร่ำเพื่อนำมาตรวจ แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กแทงเข้าทางช่องท้องเข้าไปยังมดลูกโดยดูจากอัลตร้าซาวด์ และเก็บตัวอย่างน้ำคร่ำ (ปริมาณน้อยกว่า 1 ออนซ์) ส่งไปห้องแล็บเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ตามความจำเป็นและความเสี่ยงที่แพทย์ต้องการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ สามารถบอกความผิดปกติเกี่ยวกับทารกได้ เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม หรือความผิดปกติทางโครโมโซม เช่นเดียวกับการตรวจ CVS

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกด้วยการเจาะน้ำคร่ำ : การเจาะน้ำคร่ำตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ สามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 15 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน อาทิ น้ำเดิน เลือดออก ติดเชื้อ หรือร้ายแรงถึงขั้น แท้งลูก คนท้องจึงไม่อาจเจาะน้ำคร่ำในช่วงอายุครรภ์ที่ต่ำกว่านี้ และถ้าอายุครรภ์น้อย ๆ เซลล์ก็อาจไม่พอตรวจด้วย

 

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก ดูเพศลูกในท้องกี่เดือน อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ทำได้ตอนไหน แม่ใจร้อน! อยากรู้ว่าลูกชายหรือลูกสาว มีวิธีไหนรู้ผลเร็วกว่าอัลตร้าซาวด์ไหม

แม่ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูก ดูเพศลูกในท้องกี่เดือน อัลตร้าซาวด์ดูเพศ ทำได้ตอนไหน

  • การตรวจ NIPT รู้เพศลูก

วิธีเจาะเลือด NIPT (Noninvasive prenatal testing) เป็นการตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ ด้วยการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกจากเลือดแม่ มีความแม่นยำในการตรวจความผิดปกติชนิด trisomy 21 โครโมโซมคู่ที่ 21 (ดาวน์ซินโดรม) ถึงร้อยละ 99 และยังตรวจคัดกรองความผิดปกติของ โครโมโซมคู่ที่ 18 (เอ็ดเวิร์ดซินโดรม) และโครโมโซมคู่ที่ 23 (พาทัวซินโดรม)

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกด้วยการตรวจ NIPT : แม้ว่าการตรวจ NIPT เป็นการตรวจแม่ท้องที่มีประวัติหรือลักษณะทางพันธุกรรมเสี่ยงว่า ทารกอาจพิการแต่กำเนิด แต่แม่ที่ตรวจ NIPT ก็จะได้รู้เพศลูกไปพร้อม ๆ กันด้วย โดยการตรวจ NIPT ทำได้เร็ว ตั้งครรภ์ 9 สัปดาห์ก็สามารถตรวจได้แล้ว

 

  • การตรวจนิฟตี้ (NIFTY Test) รู้เพศลูก

วิธีตรวจนิฟตี้คือการตรวจกรองหาลักษณะความผิดปรกติของโครโมโซมทารกในครรภ์แม่โดยไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำ แต่ใช้วิธีเจาะเลือดของคุณแม่เพียง 10 มิลลิลิตรหรือประมาณ 3 ช้อนโต๊ะเท่านั้น การตรวจนิฟตี้จะเน้นกลุ่มความผิดปรกติที่พบบ่อย ปากแหว่งเพดานโหว่ ปัญญาอ่อน ปากและกรามเล็ก คางเว้า หูหนวก นิ้วมือนิ้วเท้าเกิน หัวใจและไตทำงานผิดปรกติ สมองพิการ

ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกด้วยการนิฟตี้ : แม่สามารถเข้ารับการตรวจได้เมื่อมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป เพราะเป็นช่วงเวลาที่เด็กในท้องมีอวัยวะครบสมบูรณ์และเริ่มพัฒนาการใช้อวัยวะต่างๆมากขึ้น และ DNA ของลูกสามารถส่งผ่านเนื้อเยื่อบาง ๆ จากสายรกเข้าไปในปนระบบเลือดของแม่จึงใช้เลือดแม่ตรวจหาโรคทางพันธุกรรมของลูกได้โดยไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำซึ่งมีความเสี่ยงสูงและคุณแม่เจ็บตัวมากกว่า สำหรับการตรวจเพศลูกนั้น ในบางโรงพยาบาลจะแจ้งเพศลูกไปพร้อมกับผลตรวจ

 

แม่ท้องกี่เดือนถึงจะรู้เพศลูกนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีตรวจ ซึ่งหลาย ๆ วิธีที่ได้บอกไปนี้เป็นวิธีตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ ส่วนการรู้เพศลูกก็เหมือนผลพลอยได้ สำหรับผลตรวจเพศลูกเมื่ออายุครรภ์น้อย ๆ นั้น มีความเป็นไปได้ที่จะคาดเคลื่อนในบางวิธี ดังนั้น การอัลตร้าซาวด์เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น จะทำให้เห็นเพศทารกได้ชัดเจนกว่า หากแม่อยากทราบเพศลูกควรปรึกษาคุณหมอ เพื่อหาวิธีที่เหมาะกับแม่ท้องแต่ละคนนะคะ

 

ที่มา : https://www.samitivejhospitals.com และ  https://www.phyathai.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทารกในครรภ์กินอาหารทางไหน และคนท้องควรกินอะไรให้แข็งแรงไปถึงลูกในท้อง

ตรวจดาวน์ซินโดรม แบบไหนดี แม่ท้องต้องตรวจตอนอายุครรภ์เท่าไหร่

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ที่ควรรู้ก่อนตั้งครรภ์

แม่ท้องฉีดวัคซีน หรือยัง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดในหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันภาวะปอดอักเสบ

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner