ท่ากายบริหารลดอาการปวดหลังสำหรับคุณแม่หลังคลอด

lead image

คุณผู้หญิงมักจะคิดว่าอาการปวดหลังและความ­เจ็บปวดทั้งหลายจากการตั้งครรภ์จะหายไปทัน­ทีหลังจากคลอด ทว่าจริง ๆ แล้วคุณผู้หญิงอาจจะยังคงมีอาการปวดหลังได­้แม้คลอดลูกไปซักพักแล้ว การทำกายบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้หล­ังก็จะช่วยลดอาการปวดลงได้