ทารกจะมองเห็นตอนกี่เดือน? นี่คือภาพสายตาที่ลูกมองเห็นพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิด

การมองเห็นของทารกแรกเกิดนั้นยังมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเท่ากับผู้ใหญ่ เบบี๋ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวและระยะเวลาสำหรับการมองเห็น ทารกจะมองเห็นตอนกี่เดือน มาดูภาพสายตาในแต่ละเดือนที่ลูกมองเห็นพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิดกันค่ะ

Gallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery ImgGallery Img

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner