ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพยา ถ้ามารดาเสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ขึ้นชื่อว่าสารเสพติด แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ให้โทษและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย แต่กลับกลายเป็นผลกระทบต่อทั้งผู้เสพและคนรอบข้าง ยิ่งโดยเฉพาะแม่ที่ติดไปจนกระทั่งตั้งครรภ์ จะมีวิธีผ่อนหนักเป็นเบา หรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตทารกน้อย ๆ ในครรภ์ได้อย่างไร

แทบไม่อยากจะคิด ถ้ามารดาเสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร อันตรายจะไปลงลูกในท้องมากมายแค่ไหนหากแม่ไม่ยั้งคิด ติดยาตอนท้อง!!

ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพยา ถ้ามารดาเสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

3 สิ่งเสพติดอันดับต้น ๆ ที่พบอัตราการเสพมากที่สุดในประเทศไทย จะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องมากแค่ไหนหากแม่ไม่เลิก

ถ้ามารดาเสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

#1 แม่ท้องติดบุหรี่

มีผู้ศึกษาพบว่าหากแม่สูบบุหรี่ในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนคลอด หรือแม้จะเป็นการสูบเพียงครั้งเดียวก็มีผลต่อการยับยั้งการสร้าง DNA ของทารกได้นานหลายชั่วโมง สารนิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ในควันบุหรี่ที่แม่ท้องสูบหรือดมจากคนรอบข้าง มีสารพิษที่เรียกว่า “ทาร์” ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทารกในครรภ์และว่าที่คุณแม่ มีผลต่อการทำงานของสารสื่อประสาท ไปขัดขวางการพัฒนาของเซลล์ประสาทของทารกในครรภ์ มีการหดตัวของหลอดเลือดดำมดลูก ทำให้เลือดผ่านรกลดลง ลูกในท้องจะได้รับอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ มีผลทำให้ขาดสารอาหารในระยะตั้งครรภ์ น้ำหนักแรกเกิดน้อย ทำให้เกิดอัตราการแท้ง การคลอดก่อนกำหนดและทารกตายระหว่างคลอดสูงขึ้น

ควันบุหรี่ยังทำร้ายลูกไม่หมดเท่านี้ ยังทำให้ลูกที่คลอดออกมามีภาวะการหายใจผิดปกติสูงกว่าธรรมดา เนื่องจากปอดของเด็กแรกคลอดไม่ค่อยขยายออกตามปกติ และก่อให้เกิดปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง เด็กมีปัญหาการเรียน มีพฤติกรรมซุกซนมากผิดปกติ มีสมาธิสั้น พฤติกรรมก้าวร้าว ตลอดจนมีปัญหาด้านการเข้าสังคม ผลดังกล่าวนี้พบได้ตั้งแต่ในระยะแรกของการตั้งครรภ์จนกระทั่งทารกเกิด

แน่นอนว่าผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับสุขภาพแม่ในขณะตั้งครรภ์ด้วย ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันเพิ่มขึ้น โดยอาจก่อให้เกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำชั้นลึก หรือเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ

การตั้งครรภ์ ข้อควรระวังของการตั้งครรภ์​ เตรียมตัวเป็นแม่