ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพยา ถ้ามารดาเสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพยา ถ้ามารดาเสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

ขึ้นชื่อว่าสารเสพติด แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ให้โทษและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย แต่กลับกลายเป็นผลกระทบต่อทั้งผู้เสพและคนรอบข้าง ยิ่งโดยเฉพาะแม่ที่ติดไปจนกระทั่งตั้งครรภ์ จะมีวิธีผ่อนหนักเป็นเบา หรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตทารกน้อย ๆ ในครรภ์ได้อย่างไร

แทบไม่อยากจะคิด ถ้ามารดาเสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร อันตรายจะไปลงลูกในท้องมากมายแค่ไหนหากแม่ไม่ยั้งคิด ติดยาตอนท้อง!!

ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพยา ถ้ามารดาเสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

3 สิ่งเสพติดอันดับต้น ๆ ที่พบอัตราการเสพมากที่สุดในประเทศไทย จะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องมากแค่ไหนหากแม่ไม่เลิก

ถ้ามารดาเสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

#1 แม่ท้องติดบุหรี่

มีผู้ศึกษาพบว่าหากแม่สูบบุหรี่ในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนคลอด หรือแม้จะเป็นการสูบเพียงครั้งเดียวก็มีผลต่อการยับยั้งการสร้าง DNA ของทารกได้นานหลายชั่วโมง สารนิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ในควันบุหรี่ที่แม่ท้องสูบหรือดมจากคนรอบข้าง มีสารพิษที่เรียกว่า “ทาร์” ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทารกในครรภ์และว่าที่คุณแม่ มีผลต่อการทำงานของสารสื่อประสาท ไปขัดขวางการพัฒนาของเซลล์ประสาทของทารกในครรภ์ มีการหดตัวของหลอดเลือดดำมดลูก ทำให้เลือดผ่านรกลดลง ลูกในท้องจะได้รับอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ มีผลทำให้ขาดสารอาหารในระยะตั้งครรภ์ น้ำหนักแรกเกิดน้อย ทำให้เกิดอัตราการแท้ง การคลอดก่อนกำหนดและทารกตายระหว่างคลอดสูงขึ้น

ควันบุหรี่ยังทำร้ายลูกไม่หมดเท่านี้ ยังทำให้ลูกที่คลอดออกมามีภาวะการหายใจผิดปกติสูงกว่าธรรมดา เนื่องจากปอดของเด็กแรกคลอดไม่ค่อยขยายออกตามปกติ และก่อให้เกิดปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง เด็กมีปัญหาการเรียน มีพฤติกรรมซุกซนมากผิดปกติ มีสมาธิสั้น พฤติกรรมก้าวร้าว ตลอดจนมีปัญหาด้านการเข้าสังคม ผลดังกล่าวนี้พบได้ตั้งแต่ในระยะแรกของการตั้งครรภ์จนกระทั่งทารกเกิด

แน่นอนว่าผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับสุขภาพแม่ในขณะตั้งครรภ์ด้วย ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันเพิ่มขึ้น โดยอาจก่อให้เกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำชั้นลึก หรือเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ

ถ้ามารดาเสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

#2 แม่ท้องดื่มเหล้า เมาแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ทั้งนั้น เมื่อแม่ดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ช่วงปฏิสนธิหรือในช่วง 3 เดือนแรก ความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม ยิ่งดื่มมากจะส่งผลให้ลูกแรกเกิดมีลักษณะของโรคกลุ่มอาการทางร่างกายที่ผิดปกติ เช่น มีความปกติทางใบหน้า กะโหลกศีรษะเล็ก ร่างกายเล็ก เป็นต้น

ฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่แม่ท้องดื่มทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ประสาท ส่งผลทำให้การเจริญเติบโตของทารกบกพร่อง น้ำหนักแรกเกิดน้อยและมีอัตราการเพิ่มน้ำหนักหลังเกิดน้อย เกิดความผิดปกติของโครงสร้างสมอง ส่งผลพัฒนาการด้านสติปัญญาบกพร่อง ภาวะปัญญาอ่อน ปัญหาด้านความจำ การเคลื่อนไหวผิดปกติ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางจิตเวช เช่น ภาวะวิตกกังวล มีภาวะซึมเศร้า หรือพฤติกรรมอันธพาล มีปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น อาการซุกซนไม่อยู่นิ่ง และสมาธิสั้น นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติของหัวใจโดยกำเนิดได้ โดยความผิดปกติต่าง ๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นอย่างถาวร ดังนั้นคุณแม่จึงไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์

#3 เสพยา ติดยา

แม่ท้องที่เสพสารเสพติด เช่น ยาไอซ์ สปีด ยาอี ฯลฯ จะไปทำร้ายลูกในครรภ์ ได้โดยส่งผลให้ลูกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย มีความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด ภาวะเลือดออกในสมอง ภาวะสมองตาย ไปทำลายเซลล์ประสาท มีเส้นรอบศีรษะมีขนาดเล็ก ซึ่งมีผลต่อสมาธิ ความจำ และมิติสัมพันธ์ และทำให้ลูกมีปัญหาพฤติกรรมในระยะยาวอีกด้วย หรือเลวร้ายไปถึงขั้นแท้ง เลือดออกทางช่องคลอด หรือคลอดก่อนกำหนดได้ เมื่อแม่ติดยาลูกในท้องก็จะติดไปด้วย หากขาดสารเสพติดแล้วก็อาจทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตได้ ตัวแม่เองก็จะได้รับผลกระทบหลังคลอด เช่น อาจมีภาวะผิดปกติ กังวล ซึมเศร้า และไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นภาระของสังคมและครอบครัวได้

สงสารลูกในท้องมาหาทางออกด่วนๆๆ >>

สงสารลูก หาทางออกด่วนๆๆๆ

ในปัจจุบันพบว่าบรรดาวัยรุ่น คนที่มีปัญหาทางครอบครัว ปัญหาในชีวิตไม่เว้นแม้กระทั่งหนุ่มสาว หรือคนที่มีครอบครัว หาทางออกด้วยการเสพสารเสพติดมากขึ้น โดยเฉพาะหากเป็นคุณแม่ที่ติดสารเสพติดในระยะตั้งครรภ์จะเห็นแล้วว่า ฤทธิ์จากสารเสพติดเหล่านี้มีผลต่อตัวแม่และยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ ไม่น้อยเลย หากคิดสงสารลูก มาหาวิธีผ่อนหนักเป็นเบา หรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตทารกน้อย ๆ ในครรภ์กันเถอะ

ควันบุหรี่มือสอง

การป้องกันที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มเลยคือ หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่ว่าจะก่อนหรือขณะตั้งครรภ์ก็ตาม สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หากยังไม่เลิกหรือเพิ่งเลิกในตอนนี้ เมื่อไปตรวจครรภ์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของสูติแพทย์อย่างเคร่งครัด หมั่นไปพบหมอตามกำหนดนัดเพื่อติดตามผลของพัฒนาการทารกในครรภ์อย่างสม่ำเสมอ หากแม่ไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่เอง ควรขอความร่วมมือคนในครอบครัวให้ไปสูบบุหรี่ภายนอกบ้าน

สำหรับแม่ที่มีประวัติเสพยา ติดเหล้า ฯลฯ หลังคลอดควรพาทารกไปพบกุมารแพทย์เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมเป็นระยะ เพื่อหาความผิดปกติร่วมที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยินบกพร่อง หากพบความผิดปกติจะได้ให้การช่วยเหลือ กระตุ้นพัฒนาการโดยเร็ว เพื่อลดปัญหาทางด้านการเรียนรู้และปัญหาสังคมที่จะตามมา ดังนั้นถ้าไม่อยากให้ลูกหมดอนาคต ทางออกที่ดีที่สุดคือ หากคิดวางแผนจะมีลูกหรือรักสุขภาพตัวเองในขณะที่ยังไม่มีลูกก็ตาม ควรเลิกสารเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาดนะคะ.


ที่มา : www.si.mahidol.ac.th

บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :

คนท้องดมควันบุหรี่ ระวังลูกตายในท้อง ไม่ก็เกิดมาพิการ

ลูกติดเชื้อจากการสัมผัส หมอสั่งคนที่กินเหล้า-สูบบุหรี่ ห้ามเข้าใกล้!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner