ตารางเปรียบเทียบราคานมผงสำหรับทารกและเด็ก

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ในกรณีที่นมแม่ไม่เพียงพอ และคุณแม่จำเป็นต้องเสริมนมผงหรือนมผสมให้กับลูกน้อย เราเลยจัดทำตารางเปรียบเทียบราคานมผงสำหรับทารกและเด็กขึ้นมาประกอบการตัดสินใจเวลาเลือกซื้อสินค้าประเภทนมผงสำหรับเด็ก

นมผง,ราคา

ตารางเปรียบเทียบราคานมผงสำหรับทารกและเด็ก

ตารางเปรียบเทียบราคานมผงสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี

ยี่ห้อ

คุณสมบัติ

อายุ

ขนาด

ราคา

นมผงแล็คโตเย่น   แรกเกิดถึง 1 ปี 700 กรัม 250 บาท
นมผงแนน เอช เอ 1- Nan HA 1   แรกเกิดถึง 1 ปี 400 กรัม 355 บาท
นูตรามีเยน สำหรับเด็กแพ้โปรตีนในนมวัว แรกเกิดถึง 1 ปี 400 กรัม 504 บาท
นมผงเอนฟาแล็ค เอพลัส ดีเอชเอ พลัสเออาร์เอ ทริปเปิล เฮลธิการ์ด แรกเกิด ถึง 1 ปี 400 กรัม 355 บาท
นมผงดูเม็กซ์ ไฮคิว เอช เอ พรีไบโอโพรเทก แรกเกิด ถึง 1 ปี 400 กรัม 325 บาท
นมผงไอโซมิล แอดวานซ์ ดีเอชเอ+เออาร์เอ แรกเกิด ถึง 1 ปี 400 กรัม 395 บาท
สโนว์ นูโอ จีแอล 1 แรกเกิด ถึง 1 ปี 600 กรัม 430 บาท
นมผงนมแพะดีจี-1 แรกเกิด ถึง 1 ปี 800 กรัม 750 บาท
นมผงซิมิแลค ไอ เอ คิว พลัส สูตร 1 แรกเกิด ถึง 1 ปี 1400 กรัม 1,224 บาท
นมผงเอส-26 เอส เอ็ม เอ แรกเกิด ถึง 1 ปี 1,800 กรัม 800 บาท
นมผงเอส-26 เอส เอ็ม เอ โกลด์ แรกเกิด ถึง 1 ปี 1,800 กรัม 1,300 บาท
นมผงดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเทก แรกเกิด ถึง 1 ปี 1,800 กรัม 1,155 บาท

ราคาที่รวบรวมมาเป็นราคาปกติที่ขายตามร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย ราคาเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ซื้อ

ราคานมผงสำหรับทารก 6 เดือน – 1 ปี หน้าถัดไป

การให้นมแบบควบคู่ (นมแม่ และ นมผง) การให้นมแม่ สินค้าสำหรับการให้นมแม่ เตรียมตัวเป็นแม่