ตารางวัคซีนสำหรับลูกตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น

lead image

คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงสงสัยว่าลูกทารกต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคอะไรบ้าง เรามีตารางวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดจนลูกโตเป็นวัยรุ่นมาให้ดู

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/11/3 needles.jpg ตารางวัคซีนสำหรับลูกตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น

แรกเกิด                   วัคซีน บีซีจี ป้องกันวัณโรค, วัคซีนป้องกันตับอักเสบบีครั้งที่ 1

1 เดือน                   วัคซีนป้องกันตับอักเสบบีครั้งที่ 2

2 เดือน                   วัคซีนป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบครั้งที่ 1

4 เดือน                   วัคซีนป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบครั้งที่ 2

6 เดือน                   วัคซีนป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบครั้งที่ 3 ตับอักเสบบีครั้งที่ 3

9 เดือน                   วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

1-3 ปี                      วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ 1 เข็ม เข็มที่ 2 หลัง 3-12 เดือน

18 เดือน                 วัคซีนป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอ กระตุ้นครั้งที่ 1

4-5 ปี                      วัคซีนป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอ กระตุ้นครั้งที่ 2

5 ปี                          วัคซีนป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอ ครั้งที่ 2 (อายุมากกว่า 4 ปี)

5-6 ปี                      วัคซีนป้องกันไทฟอยด์

2-16 ปี                   วันซีนป้องกันตับอักเสบเอ เข็มที่ 1-2 ห่างกัน 6 เดือน – 1 ปี

12-15 ปี                 วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

สิ่งที่ต้องเตรียมซื้อก่อนคลอด

ทำไมทารกแรกเกิดจึงอยากให้อุ้มตลอด 24 ชั่วโมง