ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์ อายุครรภ์แต่ละสัปดาห์ ควรมีค่าฮอร์โมน hCG เท่าไหร่ถึงถือว่าปกติ

ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์ อายุครรภ์แต่ละสัปดาห์ ควรมีค่าฮอร์โมน hCG เท่าไหร่ถึงถือว่าปกติ

อายุครรภ์แต่ละสัปดาห์ ควรมีค่าฮอร์โมน hcg เท่าไหร่ถึงถือว่าปกติ ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์ ของอายุครรภ์แต่ละสัปดาห์

ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์

ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์ ค่าฮอร์โมน hCG ปกติ ต้องเท่าไหร่ ตาราง hCG คนท้อง อายุครรภ์แต่ละสัปดาห์ ตรงตามเกณฑ์ไหม ตามอายุครรภ์หรือไม่ ปกติหรือเปล่า

 

ค่าฮอร์โมน hCG ปกติหรือไม่

การตั้งครรภ์ทั่วไปจะดำเนินไปหลังจากตัวอ่อนมีการฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกแล้ว ซึ่งจะมีเซลล์จำเพาะคอยสร้างฮอร์โมน hCG ขึ้น ฮอร์โมนนี้เองออกฤทธิ์กระตุ้นรังไข่ให้สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่จำเป็นในการพยุงการตั้งครรภ์ในช่วงแรก จนกระทั่งอายุครรภ์ 10-12 สัปดาห์ รังไข่จะค่อยๆ ลดหน้าที่ลง ในขณะที่รกทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นจึงมีการเปลี่ยนผ่านให้รกทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเป็นหลักแทนต่อไปตลอดการตั้งครรภ์

อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของฮอร์โมน hCG คือ ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถตรวจพบฮอร์โมนนี้ได้ทั้งในปัสสาวะและในเลือด ที่เราพบเห็นกันทั่วไปคือการใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์จากน้ำปัสสาวะนั่นเอง ซึ่งมีความไวในการตรวจถึงร้อยละ 98 และถือเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ที่ระบุว่าหญิงนั้นตั้งครรภ์ ปัจจุบันชุดทดสอบดังกล่าวสามารถตรวจพบการตั้งครรภ์ให้ผลบวกได้เร็วมากแม้วัดค่า hCG ในเลือดได้เพียง 25 mIU/mL ซึ่งถือว่าต่ำมาก

การยืนยันการตั้งครรภ์ในปัจจุบันจึงไม่มีความจำเป็นต้องตรวจเลือดวัดค่า hCG แต่อาจวัดค่านี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบส่วนหนึ่งในการทำนายความเสี่ยงของทารกดาวน์ในครรภ์ได้ นอกจากนี้ในกรณีที่มีประวัติการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติมาก่อน หรือเป็นการตั้งครรภ์จากเด็กหลอดแก้ว หรือมีอาการผิดปกติในครรภ์นี้เช่น มีเลือดออกทางช่องคลอดแม้เพียงเล็กน้อย หรือปวดหน่วงท้องน้อย ก็ควรมาพบสูติแพทย์แต่เนิ่นๆ เพื่อประเมินถึงสภาพของการตั้งครรภ์ โดยการตรวจเลือดและตรวจอัลตร้าซาวน์

 

ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์, ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ไหม, ตารางระดับ hCG แม่ท้อง, ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์ อายุครรภ์แต่ละสัปดาห์

ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์ตามอายุครรภ์

ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์เกณฑ์ปกติของ hCG

เกณฑ์ปกติของ hCG ตามอายุครรภ์ (นับจากวันแรกของประจำเดือนรอบล่าสุด)

 • อายุครรภ์ 3 สัปดาห์ ช่วงอ้างอิงของ hCG 5 – 50 mIU/mL ค่ามัธยฐาน (Median) 17 mIU/mL
 • อายุครรภ์ 4 สัปดาห์ ช่วงอ้างอิงของ 5 – 420 mIU/mL ค่ามัธยฐาน (Median) 110 mIU/mL
 • อายุครรภ์ 5 สัปดาห์ ช่วงอ้างอิงของ 20 – 7,300 mIU/mL ค่ามัธยฐาน (Median) 1,149 mIU/mL
 • อายุครรภ์ 6 สัปดาห์ ช่วงอ้างอิงของ 1,000 – 56,000 mIU/mL ค่ามัธยฐาน (Median) 9,514 mIU/mL
 • อายุครรภ์ 7 – 8 สัปดาห์ ช่วงอ้างอิงของ 7, 500 – 220,000 mIU/mL ค่ามัธยฐาน (Median) 18,020 mIU/mL
 • อายุครรภ์ 9 – 12 สัปดาห์ ช่วงอ้างอิงของ 25,000 – 288,000 mIU/mL
 • อายุครรภ์ 13 – 16 สัปดาห์ ช่วงอ้างอิงของ 13,000 – 254,000 mIU/mL
 • อายุครรภ์ 17 – 24 สัปดาห์ ช่วงอ้างอิงของ 4,000 – 165,000 mIU/mL
 • อายุครรภ์ 25 – 40 สัปดาห์ ช่วงอ้างอิงของ 3,600 – 117,000 mIU/mL
ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์, ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ไหม, ตารางระดับ hCG แม่ท้อง, ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์ อายุครรภ์แต่ละสัปดาห์

ตารางระดับ hCG แม่ตั้งครรภ์ตามอายุครรภ์

จะเห็นว่าค่าเลือด hCG ดังแสดงข้างต้นเป็นช่วงที่กว้างและทับซ้อนกันในแต่ละช่วงอายุครรภ์ การตรวจวัดเพียงจุดใดจุดหนึ่ง จึงไม่สามารถสรุปผลได้ ควรต้องวัดค่าอย่างน้อย 2 ครั้งเพื่อติดตามดูระดับว่าสูงขึ้นตามเกณฑ์ปกติหรือไม่ ซึ่งทั่วไปถือว่าหากเจาะเลือดตรวจวัด 2 ครั้งห่างกัน 48 ชั่วโมง ควรมีค่าสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 53-66 เมื่อเทียบกับค่าแรกแล้วแต่ตำราที่ใช้อ้างอิง

 

ถ้าได้ค่าผลเลือดต่ำกว่าเกณฑ์

ถ้าได้ค่าผลเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ ควรต้องได้รับการประเมินโดยสูติแพทย์โดยเร็ว ทั้งนี้จะมีการซักประวัติที่ผิดปกติ เช่น

 1. เลือดออกทางช่องคลอด
 2. ตั้งครรภ์จากเด็กหลอดแก้ว
 3. เคยแท้งบุตร
 4. เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกไหม

จากนั้นจะตรวจร่างกาย ตรวจภายใน ตรวจอัลตร้าซาวน์ เพื่อประเมินสภาวะการตั้งครรภ์

บางกรณีจะมีการตรวจวัดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มเติม หากวัดค่าได้น้อยกว่า 5 mg/mL ทำนายได้ว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ หากได้ค่ามากกว่า 25 ng/mL ทำนายได้ว่าเป็นการตั้งครรภ์ปกติ หากอยู่ระหว่าง 5-25 ng/mL จำเป็นต้องตรวจติดตามต่อดูแนวโน้มของค่าเลือดที่วัดได้ต่อไป ในกรณีดังกล่าวสูติแพทย์อาจจะสั่งยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนให้รับประทานหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือสอดช่องคลอด เพื่อช่วยพยุงการตั้งครรภ์ต่อไป ซึ่งจะได้ผลดีเฉพาะในกรณีที่รังไข่ทำงานผิดปกติเท่านั้น

หมายเหตุ: ค่าอ้างอิง hCG ดังกล่าวเป็นการศึกษาในต่างประเทศ ยังไม่มีการศึกษาของคนไทย จึงใช้ประโยชน์เป็นเพียงให้ทราบระดับอย่างคร่าวๆ เท่านั้น ไม่สามารถนำมากำหนดวิธีการดูแลรักษาได้ ทั้งนี้ให้ท่านปรึกษาสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ลูกในครรภ์น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ อันตรายไหม ทำอย่างไรให้เพิ่มน้ำหนักลูกในท้อง

ตั้งครรภ์อ่อนๆ ท้องอืด เรอ อาหารไม่ย่อย ลมในท้องเยอะ วิธีบรรเทาอาการท้องอืด

ก่อนตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง เรื่องจำเป็นที่คนท้องต้องรู้

วิธีคุยกับลูกในท้อง เพิ่มทักษะและพัฒนาการทารกในครรภ์ก่อนคลอด

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner