ตั้งชื่อเล่นลูกสาว ที่กำลังใกล้คลอด ให้ดูเป็นลูกครึ่ง เก๋ๆ เพราะๆ

ถึงเวลาที่ลูกใกล้คลอด แค่เปิดพจนานุกรมค้นหาความหมายชื่อดี ๆ มาตั้งชื่อให้ลูกก็ว่าไม่ใช่ง่าย ๆ แล้ว ยังต้องคิดชื่อเล่นสำหรับลูกอีก สมัยนี้แค่ชื่อเล่นเด็ก ๆ ธรรมดาได้ซะที่ไหน

app info
get app banner