ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เลี่ยงโรคทางพันธุกรรม

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

หากคู่แต่งงานคิดวางแผนที่จะมีเจ้าตัวน้อย สิ่งสำคัญที่ควรทำ คือ การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งการตรวจสุขภาพเช่นนี้ไม่ได้มีดีแค่เฉพาะตรวจหาโรคร้าย หรือตรวจความแข็งแรงของร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นการตรวจหาโรคทางพันธุกรรมที่แอบแฝงอยู่ โรคทางพันธุกรรมคืออะไร และการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์มีการตรวจอะไรบ้าง ติดตามอ่าน

โรคทางพันธุกรรม

พญ.วีณา ครุฑสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแพทย์และสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์การมีบุตรยาก กล่าวว่า โรคทางพันธุกรรม คือ โรคที่มีความผิดปกติขององค์ประกอบของยีนหรือโครโมโซม เป็นโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้   ทำได้แต่เพียงบรรเทาอาการไม่ให้เกิดขึ้นมากเท่านั้น  โรคทางพันธุกรรมเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากฝั่งพ่อหรือแม่พบได้ 3-5% ของประชากรทั่วไป โดยโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยและมักทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจอยู่เสมอ คือ โรคธาลัสซีเมีย และโรคดาวน์ซินโดรม

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เลี่ยงโรคทางพันธุกรรม

การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ควรกระทำ  ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ไว้วางใจในคู่ครองของเรานะคะ  แต่การตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นพาหะต่าง ๆ อาจแอบแฝงอยู่ในร่างกาย  แม้คุณและคู่สมรสจะไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ตาม  การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส  และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก ซึ่งมีพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นพาหะนำโรคโดยที่ไม่รู้ตัว

การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์  มีขั้นตอนดังนี้

1. ซักประวัติ จะเป็นการสอบถามทั่วไป หรือสอบถามถึงปัญหาในปัจจุบัน สิ่งที่หมอจะซักถาม ได้แก่  ประวัติการคุมกำเนิด การใช้ยาคุมกำเนิด ประวัติการตั้งครรภ์ครั้งก่อน ๆ  ประวัติการตรวจมะเร็งปากมดลูก ความผิดปกติเกี่ยวกับรอบประจำเดือน ประจำเดือนมาสม่ำเสมอหรือไม่  เป็นต้น

2. การตรวจร่างกายทั่วไปจะเป็นการตรวจดูความสมบูรณ์ของร่างกายทั้งคู่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง   โดยคุณหมอจะตรวจดูว่ามีโรคบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์หรือไม่  เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ฯลฯ  การตรวจเช่นนี้จะตรวจทั่วไป คือ

– การวัดส่วนสูง

– ชั่งน้ำหนัก

– วัดความดันโลหิต

– ตรวจระบบหายใจ

– ตรวจระบบหัวใจ

– ตรวจเต้านม

– ตรวจหน้าท้อง

– ตรวจภายใน (กรณีมีความหากจำเป็น)

– ตรวจมะเร็งปากมดลูก

หากตรวจว่าพบความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด   ทั้งแพทย์เฉพาะทางและสูตินรีแพทย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกันว่าสมควรให้มีการตั้งครรภ์ได้หรือไม่

3. ตรวจกรุ๊ปเลือด แบ่งออกเป็นการตรวจเพื่อ

–  ให้ทราบว่าแต่ละคนมีเลือดกรุ๊ปใด เพื่อสะดวกในกรณีที่ต้องการเลือดฉุกเฉิน

–  ตรวจความเข้ากันของเลือด Hemoglobin Tying เป็นการตรวจหาความผิดปกติของเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงว่ามีความผิดปกติของ โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) หรือไม่ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรมและเป็นโรคหนึ่งที่เป็นกันมาก ซึ่งหากทั้งพ่อและแม่เป็นโรคนี้ก็จะส่งผลกระทบเรื่องสุขภาพถึงลูก

–  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ซึ่งเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากพบว่ามีเชื้อแสดงว่าคุณเป็นพาหะนำโรค ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และสายเลือด ถ้าหากไม่มีการป้องกันให้ดีอาจทำให้ลูกน้อยในครรภ์มีโอกาสติดเชื้อได้

–  ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดไว้อย่างน้อยสามเดือน เพราะหากติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกพิการหรือแท้งได้

–  ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ หากพบเชื้อจะได้ป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย  และคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่ลูก

4. การตรวจภายใน  เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งในการเตรียมตัวเป็นคุณแม่โดยจะเป็นการตรวจเพื่อดูว่ามดลูกและรังไข่ปกติดีหรือไม่ รวมทั้งตรวจช่องคลอด   เพราะมีผลโดยตรงต่อการตั้งครรภ์และการคลอด เช่น อาจมีการอักเสบ มีเนื้องอกของมดลูกหรือรังไข่ มีพังผืดหรือมีถุงน้ำในรังไข่ เป็นต้น

5. การตรวจพิเศษอื่นๆ  กรณีนี้ถือเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจาก หากคุณหมอตรวจพบความผิดปกติบางอย่างในร่างกาย จำเป็นต้องมีการตรวจพิเศษเพิ่ม เช่น  ตรวจอัลตร้าซาวด์  หรือการตรวจส่องกล้อง  เป็นต้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอ

อ่าน  ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์โรงพยาบาลในกรุงเทพ  คลิกหน้าถัดไป

ก่อนตั้งครรภ์ ทำอย่างไรให้มีลูก สุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เตรียมตัวเป็นแม่