ดื่มน้ำอัดลมเยอะ ในระหว่างตั้งครรภ์ มีผลเสียอย่างไร

lead image

แม่ท้องรู้ไหม ดื่มน้ำอัดลมเยอะ มีผลเสียต่อการคลอดอย่างไร เรามีผลวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของการดื่มน้ำอัดลมตอนท้องต่อการคลอดมาฝาก

ดื่มน้ำอัดลมเยอะ มีผลเสียต่อการคลอดอย่างไร

เว็บไซต์ของ Reuters มีรายงานว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มน้ำอัดลมที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเป็นประจำ จะทำให้มีโอกาสคลอดก่อนกำหนดสูงกว่าปกติ โดยนักวิจัยได้ทำการสำรวจหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 60,000 คน ในประเทศนอร์เวย์ พบว่า คนท้องที่ ดื่มน้ำอัดลมเยอะ ซึ่งมีปริมาณน้ำตาลสูงเป็นประจำทุกวัน จะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดมากกว่าคนท้องที่ดื่มน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลถึง 25% ในขณะที่หญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาล หรือเครื่องดื่มที่มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาล จะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดมากกว่าแม่ท้องที่ไม่ดื่มน้ำอัดลมเลยถึง 11 %

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/11/แม่ท้องดื่มน้ำอัดลม 1 578x386.jpg ดื่มน้ำอัดลมเยอะ ในระหว่างตั้งครรภ์ มีผลเสียอย่างไร

ผลการวิจัยล่าสุดจากการเปิดเผยของ the American Journal of Clinical Nutrition ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการคลอดก่อนกำหนด เพราะบางครั้งการใช้ชีวิตประจำวันอื่น ๆ เช่น การกินอาหาร อายุ การสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  แม้กระทั่งโรคประจำตัว ก็อาจเป็นสาเหตุของการคลอดก่อนกำหนดได้เช่นกัน

อีกทั้งจากการสำรวจพบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลสูงส่วนใหญ่มักจะสูบบุหรี่และกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อีกทั้งคนท้องที่ชอบดื่มน้ำอัดลมส่วนใหญ่จะมีดัชนีมวลกายที่ไม่เหมาะสม

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/11/แม่ท้องดื่มน้ำอัดลม 2 565x424.jpg ดื่มน้ำอัดลมเยอะ ในระหว่างตั้งครรภ์ มีผลเสียอย่างไร

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยไม่ได้ห้ามไม่ให้คนท้องดื่มน้ำอัดลมเลยซะทีเดียว เพียงแต่ควรระวังเรื่องปริมาณน้ำตาลที่ได้รับในแต่ละวัน แต่ทางที่ดีหากเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงจะดีที่สุด เพราะแม้ว่าจะยังไม่แน่ชัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำอัดลมกับอัตราการคลอดก่อนกำหนด แต่น้ำอัดลมก็มีผลเสียด้านอื่น เช่น ทำให้ลูกเกิดมาเป็นโรคอ้วน มีน้ำหนักตัวเกิน หรืออาจส่งผลเสียต่อกระเพาะอาหารของทั้งแม่และลูกน้อยได้

ที่มา parents.com