ช่วยลูกวัยเตาะแตะเสริมทักษะรอบด้าน

lead image

วัยเตาะแตะเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ เรียกว่า วัยซนก็ว่าได้ แต่ในความซุกซนนั้นแฝงไว้ด้วยความอยากรู้ อยากเล่น อยากลอง เพื่อเป็นประสบการณ์และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต มาดูกันว่าจะมีวิธีเสริมทักษะรอบด้านให้เจ้าหนูวัยเตาะแตะเพื่อให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีทำได้อย่างไรบ้าง ติดตามอ่าน

ช่วยลูกวัยเตาะแตะเสริมทักษะรอบด้าน

client2 ช่วยลูกวัยเตาะแตะเสริมทักษะรอบด้าน

1. สมาธิดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

พญ.ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้ รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ ให้คำแนะนำในการฝึกสมาธิลูกวัยเตาะแตะ ดังนี้

การหมั่นฝึกสมาธิในเด็กตั้งแต่ยังเล็กนั้น จะส่งผลดีมากเมื่อลูกน้อยโตขึ้น  เพราะการมีสมาธิจะช่วยให้เกิดกระบวนการทางสติปัญญาในการต่อยอด  การใช้ชีวิตทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือการทำกิจกรรม เช่น เล่นดนตรี วาดรูป ก็ต้องใช้สมาธิในการจดจ่อสนใจ หรือแม้แต่การอยู่ในสังคมก็ต้องมีสมาธิด้วยเช่นกัน เพราะถ้าลูกไม่มีสมาธิจะรอคอยไม่ได้ ไม่รู้เวลา

เมื่อถึงวัยเข้าเรียนก็จะไม่สนใจชั้นเรียน เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าลูกน้อยยังอายุไม่เกิน 2 ขวบ ไม่ควรให้ลูก เล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมจากมือถือ  เกมจากคอมพิวเตอร์  หรือดูทีวี เพราะจะรบกวนการพัฒนาทางสติปัญญา การพัฒนาสติปัญญาและสมาธิที่ดีของลูก  ควรจะเกิดจากการมีความรัก  ความเข้าใจ  การโอบกอด  สัมผัสระหว่างพ่อแม่ลูก  การได้ทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีต่อไปค่ะ

Fotolia 103016195 Subscription Monthly M 1 ช่วยลูกวัยเตาะแตะเสริมทักษะรอบด้าน

2. ด้านการช่วยเหลือตัวเอง

แม้ว่าลูกจะยังอยู่ใน วัยเตาะแตะ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรให้โอกาสให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ บ้าง เช่น  ตักข้าวกินเอง  แต่งตัวเอง อาบน้ำเอง เป็นต้น  แม้ลูกอาจจะทำได้ไม่ดีนัก คุณแม่ต้องค่อย ๆ ฝึกฝนไปทีละน้อย  เพราะสิ่งเหล่านี้นอกจากจะฝึกความคิด การตัดสินใจ การลงมือทำแล้ว ยังจะช่วยพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองให้กับลูกเมื่อเขาทำสำเร็จ  โดยพ่อแม่ควรบอกสอนหรือจับมือทำ เมื่อเด็กทำได้ควรปล่อยให้เด็กทำเองได้เพิ่มขึ้น และให้คำชมเชย เป็นกำลังใจแก่เด็ก ฝึกฝนซ้ำ ๆ จนเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมด

Fotolia 65261878 Subscription Monthly M ช่วยลูกวัยเตาะแตะเสริมทักษะรอบด้าน

3. ด้านอารมณ์

พ่อแม่ควรสอนให้เด็กรู้จักอดกลั้น รอคอย และแสดงอารมณ์ออกอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมต่อไป โดยพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง   ไม่ยั่วยุเด็กให้อารมณ์เสียบ่อย ๆ พ่อแม่ควรให้ความสนใจพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสมของเด็ก เช่น พูดเพราะ มีน้ำใจ และชมเชย เพื่อให้ลูกรู้ว่า เขาควรมีพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์อย่างไร ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น ถูกขัดใจ แล้ว ลูกร้องไห้อาละวาด พ่อแม่ไม่ควรใส่ใจ เมื่อลูกอารมณ์สงบลง พ่อแม่ควรพูดเตือนไม่ให้ทำอย่างนั้นอีก

shutterstock 54961309 1 ช่วยลูกวัยเตาะแตะเสริมทักษะรอบด้าน

4. ด้านความมั่นใจในตนเอง

การสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกนั้น  แม้ว่าเขาจะอยู่ในวัยเตาะแตะ ลูกต้องรู้สึกว่าตัวเขาดีพอ เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ เขาจึงเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเขาเอง ในการสร้างความรู้สึกนี้ พ่อแม่ต้องให้สิ่งเหล่านี้กับเด็ก

-  การให้ความรักและความอบอุ่นแก่ลูกอย่างที่ลูกเป็น  โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่ต้องการสำหรับพ่อแม่  พ่อแม่ยอมรับในตัวเขา หากปฏิบัติเช่นนี้ลูกจะมีความรู้สึกดีต่อตัวเอง เขาจึงมั่นใจในตัวเอง พอใจตัวเองอย่างที่เป็น

-  เมื่อลูกทำสิ่งดี ๆ หรือทำอะไรได้  สิ่งที่พ่อแม่ควรทำมากที่สุด คือ คำชมค่ะ  เพราะคำชมจะทำให้ลูกรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เขาทำ มีความภาคภูมิใจ และอยากทำดีต่อไป ที่สำคัญควรให้คำชมในขณะที่ลูกทำพฤติกรรมนั้นหรือหลังจากนั้นไม่นาน เพื่อให้ลูกได้รู้สึกถึงความพอใจจากการทำพฤติกรรมนั้น

-  อย่าตำหนิรุนแรงหรือ ลงโทษลูก เมื่อเด็กทำผิดพลาด หรือทำอะไรที่ไม่เหมาะสม ควรพูดกับเด็กดี ๆ แบบมีเหตุผล ถ้าเด็กทำผิดโดยไม่ตั้งใจ พ่อแม่ควรแนะนำ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ช่วยเด็กทำ แก้ไขข้อผิดพลาด ถ้าเด็กทำผิดโดยตั้งใจ ควรหาสาเหตุว่าทำไมเด็กทำเช่นนั้น เช่น เด็กโกรธจึงทำลงไป การแก้ที่ต้นเหตุจะเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีที่สุด การตำหนิเด็กอย่างรุนแรงซ้ำ ๆ บ่อยครั้ง จะให้ผลร้ายกับจิตใจเด็ก ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเอง กลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง

-  อย่าให้ลูกทำงานหรือทำสิ่งต่าง ๆ ที่ยากเกินความสามารถของเขา การทำอะไรแล้วสำเร็จจะเสริมความมั่นใจในตัวเด็กเองอย่างมาก การให้งานที่ยากเกินไป เมื่อลูกทำไม่ได้ จะรู้สึกเสียกำลังใจ และถ้าเกิดขึ้นบ่อย ๆ สุดท้ายลูกจะไม่มั่นใจในตัวเอง นอกจากนี้ การคาดหวังเด็กมากเกินความสามารถของเขา เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ ทำให้เด็กหมดหวังท้อแท้ใจ ฉะนั้นพ่อแม่ควรยอมรับในความสามารถของเด็กอย่างที่เขามี

-  เน้นให้เด็กมีประสบการณ์ชีวิตด้วยตนเอง การให้เด็กได้ทำอะไรด้วยตัวเอง ทำให้เขาเป็นคนเรียนรู้การใช้ชีวิตโดยตรง ให้เขาลองผิดลองถูก ทดลองทำดู ผิดบ้างก็ถือเป็นการเรียนรู้  พอเด็กโตขึ้นจะเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ มั่นใจ เวลาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้รู้เหตุผล ไม่ใช่ทำตามคนอื่นไปเรื่อย ๆ  ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ทำให้มีความคล่องตัว มีอิสระของชีวิตสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเอง เอาตัวรอดได้

Fotolia 72584082 Subscription Monthly M 1 ช่วยลูกวัยเตาะแตะเสริมทักษะรอบด้าน

5. ส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสมกับวัย

-  การเล่นหรือ การออกกำลังกาย กลางแจ้งเป็นสิ่งที่จำเป็น ลูกจะได้รับอากาศ แสงแดด สัมผัสกับดินฟ้าอากาศแล้ว การเล่นวิ่ง กระโดด ปีนป่าย แกว่งไกว ฯลฯ จะกระตุ้นเซลส์ประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก การสัมผัสช่วยให้เด็กมีการทรงตัวให้ดีขึ้น มีความคล่องตัวมากขึ้น

-  การเล่นของเด็กวัย 3-6 ปี จะเล่นรวมกลุ่มกับเด็กอื่น มีสมาชิกของกลุ่มเป็นผู้นำและผู้ตามชั่วคราว เล่นบทบาทสมมติซึ่งเด็กมักเลียนแบบจากสิ่งที่ได้เห็น เช่น ชีวิตในบ้าน หรือโรงเรียน  เด็กอาจมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเล่น เช่น ใบไม้แทนเงิน ลูกปัดแทนสตางค์ ตุ๊กตาเป็นน้องหรือนักเรียน เป็นต้น

-  การเลือกของเล่นให้ลูก ควรจะต้องคำนึงถึงระดับอายุและความชอบของเด็ก ของเล่นบางชนิด อาจจะเหมาะกับเด็กคนหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับเด็กอื่น เด็กส่วนใหญ่จะไม่สนใจของเล่นที่ยากเกินไป ฉะนั้นควรเริ่มต้นจากการเล่นง่าย ๆ ก่อน ค่อยเปลี่ยนเป็นยากขึ้นโดยไม่ทำให้เด็กรู้สึกขาดความมั่นใจ

-  ของเล่นสำหรับเด็กวัยเตาแตะ เช่น กระบะทราย กะละมัง ถังน้ำ พลั่วตักทราย กระดาษวาดรูประบายสี ดินน้ำมัน กรรไกรตัดกระดาษ ลูกปัดสีต่าง ๆ หุ่นเชิด บ้านตุ๊กตา  ดนตรี กลองตีเล็ก ๆ ชิงช้า ไม้ลื่น เป็นต้น

ฝากข้อคิด : การเล่นของลูก

การเล่นเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการในเด็ก พ่อแม่จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก ด้วยการสอนให้เด็กรู้จักเล่นหลาย ๆ อย่างทั้งการเล่นกลางแจ้ง การเล่นรวมกับผู้อื่น การเล่นที่ใช้ความคิด เป็นต้น นอกจากช่วยให้เด็กสนุกสนานกับการเล่นแล้ว ยังช่วยในการพัฒนาด้านภาษา ทำให้เด็กรู้จักใช้จินตนาการ   ใช้ความคิดสร้างสรรค์  คลายเครียด ตลอดจนเรียนรู้จักสร้างความสัมพันธ์กับ   ผู้อื่น เพิ่มทักษะทางสังคมซึ่งเป็นหัวใจของการใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นการป้องกันปัญหาการปรับตัวซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่ออ่านวิธีการพัฒนาทักษะรอบด้านของวัยเตาะแตะแล้ว ไม่ยากเลยนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะร่วมกันพัฒนาลูกน้อยให้เติบโตสมวัย  อย่างมั่นใจ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีต่อไป

อ้างอิง

https://www.s-momclub.com

http://www.rcpsycht.org

http://www.pstip.com

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาหาร 6 ชนิดที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กสำหรับเด็กวัยเตาะแตะ

9 วิธีชวนลูกวัยเตาะแตะเข้านอน แก้ปัญหาลูกหลับยาก

TAP ios for article footer with button 1 4 ช่วยลูกวัยเตาะแตะเสริมทักษะรอบด้าน