ประกวดภาพถ่าย "ชุดโปรดแสนนุ่มของหนู กับ ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล"

lead image

ผลิตภัณฑ์ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล และ theAsianparent Thailand ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ร่วมส่งภาพถ่ายหนูน้อย

ชุดโปรดแสนนุ่มของหนู กับ ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล

ชุดโปรดแสนนุ่มของหนู ประกวดภาพถ่าย ชุดโปรดแสนนุ่มของหนู ผลิตภัณฑ์ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล และ theAsianparent Thailand ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ร่วมส่งภาพถ่ายหนูน้อยอายุตั้งแต่ 1 เดือนจนถึง 3 ขวบกับชุดโปรดเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ชุดโปรดแสนนุ่มของหนู”พร้อมคำบรรยายว่าเหตุใดจึงเป็นชุดโปรดแสนนุ่ม พร้อมบอกเคล็ดลับการถนอมชุดโปรด ภาพที่ถูกใจคณะกรรมการทั้งหมด 15 ภาพ จะได้รับ Central Gift Voucher มูลค่า 1,500 บาทต่อรางวัล จำนวน 15รางวัล เริ่มส่งภาพ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 มีนาคม 2559 เวลา 24.00 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะทาง วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น.
 
ชุดโปรดแสนนุ่มของหนู

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประกวด

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้รูปของตัวเองและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน
2. บริษัทขอตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนให้แก่ผู้อื่น
4. บริษัท Tickled Media จำกัด ผู้ผลิต theAsianparent.com จะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัล
5. บริษัท Tickled Media จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรม รวมทั้งเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า หรือยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัท Tickled Media จำกัด
6. การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. การเข้าร่วมกิจกรรมถือว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขและวิธีการรับสิทธิแล้ว และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ
8. ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มา

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!