ชื่อเด็กวันพุธ ตั้งชื่อสำหรับเด็กเกิดวันพุธกลางวัน - พุธกลางคืน

ชื่อเด็กวันพุธ ตั้งชื่อสำหรับเด็กเกิดวันพุธกลางวัน - พุธกลางคืน

วันนี้ขอนำรายชื่อสำหรับเด็กที่เกิดวันพุธกลางวันและกลางคืน ชื่อเด็กวันพุธ มาฝากเหล่าคุณพ่อคุณแม่กันค่ะ รวมชื่อมงคลสำหรับเด็ก ๆ ที่เกิดวันพุธ

วันนี้ theAsianparent Thailand ขอนำรายชื่อสำหรับเด็กที่เกิดวันพุธกลางวันและกลางคืน ชื่อเด็กวันพุธ มาฝากเหล่าคุณพ่อคุณแม่กันค่ะ รวมชื่อมงคลสำหรับเด็ก ๆ ที่เกิดวันพุธ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งลูกชาย ลูกสาวเลย

 

ทักษาประจำวันเกิด การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

ชื่อเด็กวันพุธ

ชื่อเด็ก วันพุธ

แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

ชื่อเด็กวันพุธ กลางวัน

ชื่อเด็กวันพุธ

ชื่อ เด็กวันพุธ

 1. บทมากร อ่านว่า บดทะมากอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ
 2. ปยุต อ่านว่า ปะยุด แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง
 3. ภคิน อ่านว่า พะคิน แปลว่า ผู้มีโชค, มีสิริมงคล
 4. ภวัต อ่านว่า พะวัด แปลว่า ผู้เจริญแล้ว
 5. ภูษิต อ่านว่า พูสิด แปลว่า ประดับประดาด้วยความดี
 6. เขมกร อ่านว่า เขมมะกอน แปลว่า ผู้ที่ให้ความเกษม,สร้างความสำราญ
 7. คทาธร อ่านว่า คะทาทอน แปลว่า ผู้มีคฑาป็นอาวุธ
 8. ฆนากร อ่านว่า คะนากอน แปลว่า ศูนย์รวมแห่งความสูงส่ง
 9. ธนกร อ่านว่า ทะนะกอน แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สิน, มั่งมี
 10. ธนกฤต อ่านว่า ทะนะกริด แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สิน
 11. รณกร อ่านว่า รนนะกอน แปลว่า ผู้กล้าหาญดั่งนักรบ, การรบ
 12. ณภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้
 13. บทมี อ่านว่า บดทะมี แปลว่า ดอกบัวอันประเสริฐ
 14. ภาวิต อ่านว่า พาวิด แปลว่า ฝึกอบรมตนแล้วด้วยความดีงาม
 15. บริภุต อ่านว่า บอริพุด แปลว่า ใช้ประโยชน์ก่อเกิดแก่ตนเอง
 16. ปพน อ่านว่า ปะพน แปลว่า บริสุทธิ์ด้วยความดี
 17. ภรภัทร อ่านว่า พอนพัด แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
 18. ภัทรกร อ่านว่า พัดทระกอน แปลว่า สร้างสิ่งดีงาม, สร้างสิริมงคล
 19. ภัทรกฤต อ่านว่า พัดทระกริด แปลว่า ก่อความเจริญให้คุณความดี
 20. ภัทรดร อ่านว่า พัดทระดอน แปลว่า ดียิ่ง เจริญยิ่ง
 21. กันตา อ่านว่า กันตา แปลว่า ผู้อยู่เป็นสุข, สาวสวย
 22. ภารดี อ่านว่า พาระดี แปลว่า ผู้เป็นเลิศการเจรจา
 23. ภาวิดา อ่านว่า พาวิดา แปลว่า ผู้ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว
 24. วิภาดา อ่านว่า วิพาดา แปลว่า ผู้รู้,สว่าง
 25. ณภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้
 26. บทมี อ่านว่า บดทะมี แปลว่า ประเสริฐดั่งดอกบัว
 27. ภาวิต อ่านว่า พาวิด แปลว่า ผู้อบรมมาดีแล้วมีกริยาดี
 28. ภาวิต อ่านว่า พาวิด แปลว่า ฝึกอบรมตนแล้ว
 29. เกสรา อ่านว่า เกดสะรา แปลว่า ผู้งดงามดั่งเกสรดอกไม้
 30. เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้มีความเกษม
 31. บุษบากร อ่านว่า บุดสะบากอน แปลว่า ความงามอันเต็มไปด้วยดอกไม้
 32. ปาลิกา อ่านว่า ปาริกา แปลว่า ผู้รักษา,ผู้คุ้มครองผู้อื่นให้เป็นสุข
 33. ปาลิดา อ่านว่า ปาริดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษาจากภัยใด ๆ
 34. ภาสิกา อ่านว่า พาสิกา แปลว่า ผู้มีที่เข้าใจมีความสุข
 35. มธุรา อ่านว่า มะทุรา แปลว่า มีความน่ารัก, มีเสน่ห์
 36. รักตาภา อ่านว่า รักตาพา แปลว่า ความรุ่งโรจน์รัศมีแดง, สีแดง
 37. สุทธภา อ่านว่า สุดทะพา แปลว่า มีรัศมีบริสุทธิ์
 38. ฐิตตา อ่านว่า ถิตะตา แปลว่า มีความมั่นคงในทรัพย์สิน
 39. ทักษิณา อ่านว่า ทักสินา แปลว่า ทานเพื่อผลอันเจริญรุ่งเรือง
 40. ภัททิยา อ่านว่า พัดทิยา แปลว่า มีความสุขสมบูรณ์

 

ชื่อเด็กวันพุธ กลางคืน

ชื่อเด็กวันพุธ

ชื่อเด็ก วันพุธ

 1. รณกร อ่านว่า รนนะกอน แปลว่า ผู้หาญกล้าดั่งนักรบ
 2. รณกฤต อ่านว่า รนนะกริด แปลว่า ผู้เป็นนักต่อสู้อันประเสริฐ
 3. ราเชน อ่านว่า ราเชน แปลว่า ผู้มีความสุขเจริญยิ่ง
 4. วสุ อ่านว่า วะสุ แปลว่า ผู้มีสมบัติพร้อมมูล, ทรัพย์สิน
 5. เวทน อ่านว่า เวทน แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
 6. รณวร อ่านว่า รนนะวอน แปลว่า ประเสริฐในการรบ
 7. รถยุทธ อ่านว่า รดถะยุด แปลว่า ผู้ทรงรบด้วยรถศึก
 8. เรวัต อ่านว่า เรวัด แปลว่า ผู้มีทรัพย์มากมาย
 9. โรจกร อ่านว่า โรดจะกอน แปลว่า ผู้ให้ความรุ่งโรจน์
 10. ลลิต อ่านว่า ละลิด แปลว่า ผู้มีความงาม, น่ารัก
 11. ลิขิต อ่านว่า ลิขิด แปลว่า ผู้ทรงหนังสือ, การขีดเขียน
 12. วรชิต อ่านว่า วอระชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ
 13. วรธน อ่านว่า วอระทน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ
 14. วรัณ อ่านว่า วะรัน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยเกียรติ์
 15. วริน อ่านว่า วะริน แปลว่า ผู้ที่ได้รับพร
 16. วสุกฤต อ่านว่า วะสุกริด แปลว่า นักปราชญ์ดั่งกวี
 17. วิชิต อ่านว่า วิชิด แปลว่า เจ้าแห่งดินแดน, อาณาจักร
 18. วสุธา อ่านว่า วะสุทา แปลว่า ผู้มีอำนาจของแผ่นดิน
 19. โสธร อ่านว่า โสทอน แปลว่า ผู้ครองความดี
 20. รณรัต อ่านว่า รนนะรัด แปลว่า ยินดีในการรบ
 21. รัญชนา อ่านว่า รันชะนา แปลว่า ผู้เป็นที่น่ายินดี มีเสน่ห์
 22. รัญชิดา อ่านว่า รันชิดา แปลว่า ผู้มีเสน่ห์น่ารักยิ่ง
 23. รุจิรา อ่านว่า รุจิรา แปลว่า ผู้มีความน่ายินดี
 24. ลลิตา อ่านว่า ละลิตา แปลว่า ผู้มีความงดงามน่ารัก
 25. ลิขิตา อ่านว่า ลิขิตา แปลว่า ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร
 26. วรริกา อ่านว่า วอระริกา แปลว่า ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร
 27. วิคณา อ่านว่า วิกคะนา แปลว่า ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร
 28. วิชานาถ อ่านว่า วิชานาด แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง
 29. วิชิตา อ่านว่า วิชิตา แปลว่า ผู้ชนะแล้ว
 30. ยศยา อ่านว่า ยดสะยา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความรุ่งเรือง
 31. ยูรายุ อ่านว่า ยูรายุ แปลว่า ผู้มีอายุยืนนาน
 32. เยาวนาถ อ่านว่า เยาวะนาด แปลว่า เจ้าแห่งความเยาว์วัย
 33. โยษิตา อ่านว่า โยษิตา แปลว่า สตรีผู้มีความประเสริฐ
 34. รวิษฎา อ่านว่า ระวิดสะดา แปลว่า เป็นที่รักของระวิ คือพระอาทิตย์
 35. รสริน อ่านว่า สะริน แปลว่า ผู้ มีเสน่ห์เสมอ
 36. รัชนัน อ่านว่า รัดชะนัน แปลว่า รัศมีแห่งความรุ่งโรจน์
 37. รุ่งรดิศ อ่านว่า รุ่งระดิด แปลว่า รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ
 38. วรรธิดา อ่านว่า วันทิดา แปลว่า เจริญงอกงาม เพิ่มพูน
 39. วรรษิกา อ่านว่า วัดสิกา แปลว่า มีอายุตามฤดูฝน
 40. วรรษิดา อ่านว่า วัดสิดา แปลว่า มีทรัพย์มากเหมือนฝน

 

Source :  อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

100 ชื่อเล่นเทพกรีก และ ความหมาย ชื่อเทพปกรณัมกรีก ชื่อเล่นลูก เก๋ๆ เท่ๆ

100 ชื่อเล่นเทพอียิปต์ และ ความหมาย ชื่อเล่นลูกชายเท่ ๆ ชื่อเล่นลูกสาวเก๋ ๆ

200 ชื่อจริงลูกชายมงคล พร้อมความหมาย ตั้งให้ลูกชายชีวิตเจริญรุ่งเรือง!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

iamp

app info
get app banner