ชื่นชมด้วยภาษากาย เทคนิคง่ายๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ในครอบครัว

ชื่นชมด้วยภาษากาย เทคนิคง่ายๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ในครอบครัว

สัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัวคือกุญแจสำคัญสู่สุขภาพจิตที่แข็งแรงและพฤติกรรมที่เหมาะสมของลูกน้อย บ้านไหนที่สมาชิกภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือผู้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็ก แสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดีต่อเด็ก ย่อมสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เติบโตอย่างมั่นใจ มองโลกในแง่บวก และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

ชื่นชมด้วยภาษากาย

ชื่นชมด้วยภาษากาย เทคนิคง่ายๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ในครอบครัว

การใช้ภาษากาย โดยเฉพาะ “การกอด” เป็นวิธีง่ายๆ ที่พ่อแม่สามารถสื่อสารความห่วงใยไปสู่ลูกน้อย และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ บ้าน พบว่าการแสดงความชื่นชมหรือความรักผ่านทางภาษากายเริ่มน้อยลง  ด้วยภาระหน้าที่ของพ่อแม่ และวัยของลูกที่เปลี่ยนไป

โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี (United for Healthier Kids) โดยบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน แนะนำเทคนิคง่ายๆ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กวัย 3-5 ปี เพื่อเป็นรากฐานไปสู่พฤติกรรมด้านโภชนาการที่เหมาะสม ด้วยการสื่อสารเชิงบวกผ่านภาษากาย เช่น การกอดสัมผัส หอมแก้ม ลูบหัว ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเฟซบุ๊ก United for Healthier Kids TH พบว่าการชื่นชมลูกด้วยภาษากาย เช่น การกอดหอมลูก เป็นวิธีการให้รางวัลและสร้างกำลังใจให้กับลูกได้ดียิ่งกว่าการให้สิ่งของใดๆ

โดยสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัวสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการสื่อสารเชิงบวกผ่านคำพูดและภาษากายที่แสดงถึงความเอาใจใส่และผูกพันใกล้ชิดจนทำให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางใจ การกอดยังเป็นการกระตุ้นสัมผัสที่จำเป็นต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก ช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข ออกซิทอกซิน (oxytocin) ทำให้รู้สึกอบอุ่นและเป็นสุข และลดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดความเครียด

นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย)  จำกัด แนะนำว่า “ในบางครอบครัว เมื่อลูกๆ ก้าวสู่วัยเข้าโรงเรียน พ่อแม่อาจเริ่มห่างเหินจากการสัมผัสกอดหอมลูก จึงอาจต้องมีเทคนิคในการเริ่มต้นกอด เช่น เปลี่ยนมาใช้การกอดเป็นรางวัลเพื่อสร้างกำลังใจให้ลูกเมื่อเห็นว่าลูกทำดีและเหมาะสม เช่น ทานผักได้เองโดยไม่ต้องสั่ง หรือช่วยทำงานบ้าน รวมถึงกอดสัมผัสลูกให้มากขึ้นเมื่อลูกต้องการกำลังใจหรือเมื่อทำผิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รับรู้ เข้าใจ และพร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อให้ลูกได้ลองปรับมาทำพฤติกรรมที่เหมาะสม สำหรับเด็กแล้ว การกอดสัมผัสแสดงความรักจากพ่อแม่เป็นรางวัลที่มีค่ามากกว่าของเล่นเสริมพัฒนาการราคาแพง”

ไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากการกอด การที่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุในบ้านโอบกอดแสดงความรักกับหลานเป็นประจำยังช่วยบรรเทาความรู้สึกอ้างว้างภายในจิตใจของผู้สูงอายุได้อีกด้วย งานวิจัยระบุว่าการกอดทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น มีความกระตือรือร้น กระปรี้กระเปร่า ลดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลลงได้เป็นอย่างดี

การโอบกอดสัมผัสทางกายมีประโยชน์มากมายเช่นนี้ บ้านไหนที่ไม่ค่อยได้โอบกอดหอมแก้มกัน ทางโครงการฯ ขอ เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองและทุกคนในครอบครัวใช้โอกาสเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการหันมาโอบกอดสัมผัสทางกายมากขึ้น เพื่อสัมพันธภาพที่ดีภายในบ้านและพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สดใสของเด็กๆ ในความดูแล

ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี” (United for Healthier Kids) ผ่าน Facebook.com/U4HKThailand หรือ ค้นหา United for Healthier Kids TH บน Facebook หรือ คลิก http://bit.ly/U4HKPageTR

ชื่นชมด้วยภาษากาย

ชื่นชมด้วยภาษากาย

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ “รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี” (United for Healthier Kids)

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการ “รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี” (United for Healthier Kids) เมื่อ 14 มิ.ย. 2559 เพื่อจุดประกายพ่อแม่ และผู้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่วัย 3-12 ปีที่แข็งแรงโดยการปลูกฝัง 3 สุขนิสัยสำคัญ ได้แก่ การกินอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักผลไม้ เลือกดื่มน้ำเปล่า และขยันขยับเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น พร้อมสร้างสรรค์เครื่องมือ “มื้ออาหารของฮีโร่” (Hero Meal) ที่ช่วยกระตุ้นการปรับเปลี่ยนและปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์เหล่านี้ และให้เคล็ดลับส่งเสริมสุขภาพมากมาย เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

 

สารถึงบรรณาธิการ

เนสท์เล่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุม 191 ประเทศทั่วโลก พนักงานเนสท์เล่กว่า 328,000 คนต่างมีพันธสัญญาต่อเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต เนสท์เล่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้คนและสัตว์เลี้ยงครอบคลุมในทุกช่วงวัย มากกว่า 2,000 แบรนด์ ทั้งที่เป็นแบรนด์ที่เป็น
ที่รู้จักในระดับโลก เช่น เนสกาแฟ เนสเปรสโซ ตลอดจนแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบในท้องถิ่นอย่าง ตราหมี หรือมิเนเร่ บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบัน เนสท์เล่ก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

วไลเกล้า คุ้มวงศ์ และ ศุภลักษณ์ หมื่นจร

โทรศัพท์ 02-627-3501 ต่อ 201, 218 หรือ 085-212-8407, 083-170-4510

อีเมล์ [email protected], [email protected]

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner