ชวนแม่ท้อง เรียนรู้ เรื่อง การดิ้น ของทารกในครรภ์

ชวนแม่ท้อง เรียนรู้ เรื่อง การดิ้น ของทารกในครรภ์

การดิ้นของทารกในครรภ์บ่งบอกถึงเหตุผลมากมาย เช่น หิว ตกใจ เมือ่ได้ยินเสียงต่าง ๆ แต่การดิ้นของทารกเป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้คุณแม่ได้รับรู้ว่าลูกยังเจริญเติบโตแข็งแรงและปลอดภัยอยู่ในครรภ์

ชวนแม่ท้อง เรียนรู้ เรื่อง การดิ้น ของทารกในครรภ์

การดิ้นของทารกในครรภ์

การดิ้นของทารก : ช่วงสัปดาห์ที่ 16 -20  ทารกในครรภ์เริ่มดิ้นแล้วค่ะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ท้องแรก คุณแม่อาจจะรู้สึกว่าลูกดิ้นประมาณสัปดาห์ที่ 20สำหรับคุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์มาแล้วอาจจะรู้สกึได้ประมาณสัปดาห์ที่ 1 8  แน่นอนว่าคุณแม่จะต้องรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะรู้สึกได้อย่างชัดเจนแล้วว่า ลูกน้อยอยู่ในครรภ์จริงๆ และกำลังเติบโตอย่างแข็งแรง

โดยเฉพาะเมื่ออายุครรภ์ได้ 4 เดือน พัฒนาการของ    ลูกน้อย คือ  สามารถได้ยินและฟังเสียงต่าง ๆที่เกิดขึ้น ใกล้ ๆ ตัวของคุณแม่ได้เป็นอย่างดีและได้ยินอย่างชัดเจนด้วยนะคะ  แม้กระทั่งคุณแม่ไอหรือจาม หัวเราะ ถอนหายใจหนัก ๆ ก็ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนไปถึงถุงน้ำคร่ำ   ทำให้ทารกตกใจสะดุ้งและถีบขาตามไปด้วย  อีกอย่างหนึ่งจังหวะที่คุณแม่เคลื่อนไหว ลูกก็จะถูกเขย่าไปมาตามทิศทางการเคลื่อนไหวของคุณแม่เช่นกัน

การดิ้นของทารก : ช่วงสัปดาห์ที่ 24 -28  ดิ้นเร็วก็มีความหมาย  เริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ 6 เดือน การดิ้นของทารกจะมีความหมายที่ต้องการสื่อสารกับคุณแม่ เช่น  หิว  ตกใจเพราะได้ยินเสียงดัง หรือเมื่อคุณแม่เปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่การที่แม่สะอึกทารกน้อยก็รับรู้ได้

ดังนั้น  เมื่อคุณแม่เครียด ความเครียดจึงส่งผลต่อลูก  ลูกจะดิ้นบ่อยเวลาที่คุณแม่เครียดหรือดิ้นในยามที่คุณแม่รู้สึกผ่อนคลาย แต่เป็นการดิ้นที่แตกต่ากันนะคะ คุณแม่ควรรักษาอารมณ์ของตนเองให้คงที่ และเบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอ  ส่งผลด่ต่อการพัฒนาสมองและอารมณ์ของทารกน้อยในครรภ์ได้โดยตรงนะคะ  อย่าลืมว่าเมื่อคุณแม่สุข ลูกก็สุขด้วย ตรงข้ามถ้าคุณแม่ทุกข์ ลูกก็จะทุกข์ตามไปด้วยเช่นกัน

การดิ้นของทารก : ช่วงสัปดาห์ที่ 29   ในช่วงนี้ภายในมดลูกจะเริ่มมีการบีบตัวมากขึ้น ทำให้ทารกน้อยเคลื่อนไหวตัวเองได้น้อยลง แต่อาจรู้สึกได้ว่า ลูกดิ้นแรงขึ้นเพราะกล้ามเนื้อแขนขาเริ่มแข็งแรงขึ้นด้วย

การดิ้นของทารก : ช่วงสัปดาห์ที่ 32  ทารกในครรภ์อาจเคลื่อนไหว หรือดิ้นมากขึ้น และเริ่มเข้าสู่ท่าทางการกลับศีรษะเตรียมคลอด

การดิ้นของทารก : ช่วงสัปดาห์ที่ 36  เนื่องจากพื้นที่ว่างในครรภ์เริ่มแคบลง เพราะทารกเจริญเติบโตและแข็งแรงมากขึ้น  ดังนั้น  เวลาดิ้นแต่ละครั้งอาจทำให้คุณแม่รู้สึกเจ็บแปลบได้ โดยเฉพาะเวลาที่เตะถูกบริเวณชายโครง

การดิ้นของทารก : ช่วงสัปดาห์ที่ 37 - 40 ในช่วงใกล้คลอดคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลง หรือาจดิ้นไม่แตกต่างจากเดิมเมื่อครบกำหนดคลอด แต่อย่างไรก็ตามคุณแม่ต้องสังเกตว่า การดิ้นของทารกต้องไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง แต่ความแรงอาจลดลงไปบ้าง

การดิ้นของทารกที่ส่งสัญญาณอันตราย

หากทารกดิ้นน้อยลง เป็นสัญญาณเตือนว่าทารกกำลังหายใจไม่ออก หรือร้ายแรงถึงขั้นจะเสียชีวิต  ซึ่งหากคุณแม่รับรู้ได้ว่าลูกดิ้นน้อยลง อย่าชะล่าใจรีบไปพบคุณหมอโดยด่วน หากอายุครรภ์ 7 เดือน คุณหมออาจวินิจฉัยให้ผ่าตัดคลอดได้ อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมออีกครั้งนะคะ แต่คุณแม่ควรสังเกตให้ดีเพื่อป้องกันและเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยค่ะ

วิธีนับ ลูกดิ้น ในครรภ์ที่ถูกต้อง ต้องนับอย่างไร

การดิ้นของทารกในครรภ์เป็นสัญญาณสำคัญที่คุณแม่จะรับรู้ได้ว่า ลูกยังมีชีวิต  มีความความแข็งแรง ดังนั้น การนับลูกดิ้นที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่ควรละเลิย  ต้องหมั่นนับว่าลูกดิ้นแบบนี้เป็นการดิ้นที่เหมาะสมและดิ้นดีหรือไม่

วิธีนับลูกดิ้น

วิธีนับลูกดิ้น แบบที่ 1

  1. วิธีนับลูกดิ้น  แบบที่ 1 คือ  นับการดิ้นของทารกตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนับพระอาทิตย์ตกดิน  หรือตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น (รวมเวลา 12 ชั่วโมง) หรือคุณแม่เริ่มนับในเวลาใดก็ตามให้นับไปจนครบ 12 ชั่วโมง
  2. ผลการนับควรเป็นแบบนี้  การดิ้นของทารกในครรภ์ควรดิ้นเกิน 10 ครั้ง ถ้าดิ้นน้อยกว่า 10 ครั้ง แบบนี้ไม่ดีแน่ ควรพบคุณหมอเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นค่ะ คุณหมอจะใช้เครื่องมือตรวจดูสุขภาพของทารกว่าแข็งแรงดีหรือไม่  หากตรวจพบว่า ทารกมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงหรือมีความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด  คุณหมอจะได้พิจารณาวิธีการรักษาเพื่อความปลอดภัยของแม่และทารกต่อไป

วิธีนับลูกดิ้นแบบที่ 2

  1. วิธีนับลูกดิ้น  แบบที่ 2 คือ  นับการดิ้นของทารกหลังอาหาร 3 เวลา  หลังอาหารเช้า  กลางวัน  และเย็น  รวมกันครบ 10 ครั้ง ก็ใช้ได้
  2. ช่วงเวลาที่ทารกเริ่มดิ้นเป็นครั้งแรกนั้น  คุณแม่อาจยังไม่รู้สึกถึงอาการลูกดิ้นเท่าใดนัก เพราะว่าขนาดทารกที่เล็กมากแต่มีน้ำคร่ำคอยปกปิดกีดขวางกับเนื้อหนังของคุณแม่  จึงไม่รู้สึกของการดิ้น  ต่อมาภายหลังเมื่อขนาดทารก โตขึ้นมาอีก คุณแม่จึงรับรู้ถึงการดิ้นและสามารถนับจำนวนการดิ้นได้

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทายเพศลูก จากการดิ้นในท้อง แม่นแค่ไหน ต้องลอง

ตารางบันทึกลูกดิ้น พร้อมวิธีนับลูกดิ้น นับอย่างไร บันทึกอย่างไร แบบไหนผิดปกติ

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการดิ้นของทารกในครรภ์

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner