ค่าคลอดเหมาจ่าย ปี 2561 ราคาแพ็คเกจคลอด ของโรงพยาบาลทั่วไทย

lead image

แพ็คเกจคลอดปี 2561 ของโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ค่าคลอดเหมาจ่าย ปี 2561 โรงพยาบาลทั่วไทย

ค่าคลอดเหมาจ่าย ปี 2561 ราคาแพ็คเกจคลอด ของโรงพยาบาลทั่วไทย โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ค่าคลอดลูก แบบเหมาจ่าย ทั้งคลอดธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด อัปเดตล่าสุด เช็คเลย

ค่าคลอดเหมาจ่าย ปี 2561

ค่าคลอดเหมาจ่าย ปี 2561

แพ็คเกจคลอดปี 2561 ของโรงพยาบาลในภาคกลาง

ชื่อโรงพยาบาล ราคาคลอดธรรมชาติ ราคาผ่าคลอด
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 14,500 35,500
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 27,500  41,000
โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี 38,000 53,000
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปทุมธานี 29,900 42,900
โรงพยาบาลปทุมเวช  ปทุมธานี 19,000 34,000
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 35,900  49,900
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สมุทรปราการ 30,000 40,000
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สมุทรปราการ  30,000 40,000
 โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร  29,000  46,000
 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ 21,000  37,000
 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 35,000 45,000
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ สมุทรปราการ 29,500 39,500
 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ สมุทรปราการ  33,500 43,500
โรงพยาบาลเพชรรัตน์  เพชรบุรี   37,600
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี 21,000 35,000
โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร 22,900 41,900
 โรงพยาบาลมหาชัย2  สมุทรสาคร 27,500 46,000
โรงพยาบาลรวมแพทย์  พิษณุโลก 24,900 34,900
โรงพยาบาลพิษณุเวช  พิษณุโลก 29,900 44,500
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา  30,000  42,000
โรงพยาบาลศรีสวรรค์  นครสวรรค์ 12,900 19,900

หมายเหตุ

  • ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นของเคสปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์แฝด, ความดันโลหิตสูง, คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะแทรกซ้อนของทารก เช่น ทารกติดเชื้อ อันมีเหตุให้พักโรงพยาบาลนานกว่าปกติ และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มตามจริง

ติดตาม แพ็คเกจคลอด ปี 2561 ของโรงพยาบาลในภาคอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป >>>

แพ็คเกจคลอด ปี 2561 ของโรงพยาบาลภาคอีสาน

ชื่อโรงพยาบาล ราคาคลอดธรรมชาติ ราคาผ่าคลอด
โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ นครราชสีมา  24,000  36,000
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 26,000 44,000
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 26,900  49,000
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี 23,000 39,000
โรงพยาบาลวัฒนา หนองคาย 33,000 42,900
โรงพยาบาลวัฒนา อุดรธานี 33,000 42,900

หมายเหตุ

  • ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นของเคสปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์แฝด, ความดันโลหิตสูง, คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะแทรกซ้อนของทารก เช่น ทารกติดเชื้อ อันมีเหตุให้พักโรงพยาบาลนานกว่าปกติ และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มตามจริง

ติดตาม แพ็คเกจคลอด ปี 2561 ของโรงพยาบาลในภาคอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป >>>

แพ็คเกจคลอด ปี 2561 ของโรงพยาบาลในภาคเหนือ

ชื่อโรงพยาบาล ราคาคลอดธรรมชาติ ราคาผ่าคลอด
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย 22,000 39,000
 โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 35,000 49,000
 โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ 22,000 35,000
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง 29,000 42,000
 โรงพยาลราชเวช  เชียงใหม่ 19,000 30,000
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 26,000 36,000
 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 45,000 60,000
 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก 29,900 44,500
โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล ลำพูน 25,900 35,900

หมายเหตุ

  • ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นของเคสปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์แฝด, ความดันโลหิตสูง, คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะแทรกซ้อนของทารก เช่น ทารกติดเชื้อ อันมีเหตุให้พักโรงพยาบาลนานกว่าปกติ และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มตามจริง

ติดตาม แพ็คเกจคลอด ปี 2561 ของโรงพยาบาลในภาคอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป >>>

แพ็คเกจคลอด ปี 2561 ของโรงพยาบาลในภาคตะวันออก

ชื่อโรงพยาบาล ราคาคลอดธรรมชาติ ราคาผ่าคลอด
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี 34,000 48,000
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี 39,500 53,900
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี 46,900 50,900
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี  47,900 54,900
โรงพยาบาลเอกชล ชลบุรี 38,000 40,000

หมายเหตุ

  • ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นของเคสปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์แฝด, ความดันโลหิตสูง, คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะแทรกซ้อนของทารก เช่น ทารกติดเชื้อ อันมีเหตุให้พักโรงพยาบาลนานกว่าปกติ และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มตามจริง

ติดตาม แพ็คเกจคลอด ปี 2561 ของโรงพยาบาลในภาคอื่น ๆ ต่อหน้าถัดไป >>>

แพ็คเกจคลอด ปี 2561 ของโรงพยาบาลในภาคใต้

ชื่อโรงพยาบาล ราคาคลอดธรรมชาติ ราคาผ่าคลอด
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์  26,900 49,500
โรงพยาบาลสิริโรจน์  Phuket Internation 39,900 49,900
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ 14,000 29,000
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 38,000 49,500

หมายเหตุ

  • ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นของเคสปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์แฝด, ความดันโลหิตสูง, คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะแทรกซ้อนของทารก เช่น ทารกติดเชื้อ อันมีเหตุให้พักโรงพยาบาลนานกว่าปกติ และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มตามจริง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ราคาแพ็คเกจคลอด ปี 2561 ของโรงพยาบาลในกทม.

กำหนดการให้วัคซีนปี 2561 จากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว เช็คเลย!

ฤกษ์ผ่าคลอด 2561 ลูกคลอดวันไหนมงคล แม่ผ่าคลอดอยากรู้เช็คเลย

parenttown

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

P.Veerasedtakul