คุณแม่เฮ ประกันสังคมฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้น!

lead image

ประกันสัมคมฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ค่ะเพิ่มผลประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคุณแม่อะไรบ้าง คลิก

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 22 มิ.ย.58 ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คือวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ทางประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมากขึ้นอย่างไรบ้าง

กรณีคลอดบุตร

มีสิทธิได้รับไม่จำกัดจำนวนครั้ง

(เดิม: มีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท +เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน )

กรณีสงเคราะห์บุตร

มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน

(เดิม:ได้รับสำหรับบุตรอายุ 0 - 6 ปี คราวละ ไม่เกิน 2 คน เหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 400 บาท ต่อคน )

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2015/07/first child hold pregnant mom.jpg คุณแม่เฮ ประกันสังคมฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้น!

กรณีว่างงาน 

เพิ่มความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ำท่วม

(เดิม: ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก)

 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เพิ่มค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์

(เดิม: มีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย)

 src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2015/07/family lay park four.jpg คุณแม่เฮ ประกันสังคมฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้น!

ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน

จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

(เดิม: ระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี)

ขยายความคุ้มครอง

-  ขยายความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ

(เดิม: คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)

- ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ

(เดิม: ไม่คุ้มครอง)

นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม หรือ http://bit.ly/1CfQH5s ได้เลยค่ะ

 

9 เรื่องที่ต้องตัดสินใจก่อนคลอด

Checklist ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดเทอม เรื่องใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม

แม่ตั้งครรภ์เฮได้สิทธิฝากครรภ์และคลอดลูกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!