คุณเป็นพ่อแบบไหน

ถึงจะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าคนเป็นพ่อที่ดีต้องทำอะไรบ้าง แต่พ่อทุกคนคงอยากรู้ว่าตัวเองเป็นพ่อแบบไหน นิสัยส่วนตัวของพ่อแต่ละคนจะบ่งบอกได้ว่าคุณเป็นพ่อแบบไหน

app info
get app banner