คำสอนของแม่กับนิ้วมือทั้งห้า

คำสอนของแม่กับนิ้วมือทั้งห้า

เคยสงสัยกันหรือไม่คะ ว่ากว่าที่คน ๆ หนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมได้นั้น นับตั้งแต่วัยเด็กพวกเขาได้รับการอบรมสั่งสอนหรือปลูกปั้นจากสองมือแม่มาอย่างไรบ้าง นิ้วมือทั้งห้าอาจเปรียบได้กับคำสอนและเคล็ดลับต่าง ๆ ที่แม่ใช้อบรมสั่งสอนลูก ลองอ่านคำแนะนำของเราต่อไปนี้เกี่ยวกับคำสอนหลักทั้งห้าที่คุณแม่ทุกคนควรทราบ

คำสอนลูก,การสอนลูก, ลูก, นิ้ว, พ่อแม่, ไทย

คำสอนของแม่กับนิ้วมือทั้งห้า

หากเราเปรียบการเลี้ยงดูอบรมของแม่เป็นเสมือนสองมือที่คอยโอบอุ้มลูกน้อย นิ้วมือทั้งห้าก็อาจเปรียบได้กับคำสอนและเคล็ดลับต่าง ๆ ที่แม่ใช้อบรมสั่งสอน เพื่อเป็นรากฐานให้ลูกได้ด้วยเช่นกัน ลองอ่านคำแนะนำของเราต่อไปนี้เกี่ยวกับเคล็ดลับหรือคำสอนหลักทั้งห้าที่คุณแม่ทุกคนควรทราบ แล้วนับนิ้วมือทั้งห้าตามไปพร้อม ๆ กันได้เลยค่ะ

1. นิ้วโป้ง: รากฐานแห่งชีวิต

ตามทฤษฏีความต้องการขั้นพื้นฐาน (Hierarchy of Needs Theory) ของ Maslow สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อเป็นรากฐานเติมเต็มความปรารถนาในขั้นแรกนั้น คือความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัย ดังนั้น นอกจากปัจจัยสี่ที่พ่อแม่ต้องเตรียมพร้อมไว้ให้ลูกน้อย สิ่งสำคัญคือ การทำให้ลูกรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในชีวิต ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจด้วย พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักมั่นใจในตนเอง รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัว โดยมีตัวพ่อแม่เองเป็นแบบอย่างให้

2. นิ้วชี้: คำชี้แนะของแม่

นอกจากความมั่นคงแล้ว ครอบครัวหรือพ่อแม่ควรจะเป็นแหล่งชี้แนะสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญให้กับเด็กด้วย เมื่อลูกหลงผิดหรือเริ่มมีวี่แววที่จะทำสิ่งไม่เหมาะสม คำแนะนำที่ดีของพ่อแม่ก็อาจเปรียบเสมือนนิ้วชี้ คอยชี้นำหรือแนะนำลูกไปในทางที่ถูกที่ควร ควรตระหนักไว้ด้วยว่า สิ่งสำคัญในการสอนลูกเมื่อเขาหลงผิดนั้น คือคำชี้แนะที่เป็นเหตุเป็นผล พ่อแม่ไม่ควรดุด่าลูกอย่างกราดเกรี้ยว เพราะนอกจากจะทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ ตึงเครียดขึ้นแล้ว ยังพลอยทำให้ลูกซึมซับความก้าวร้าวไปด้วย

3. นิ้วกลาง: ทางสายกลาง

นิ้วกลางอาจเปรียบเสมือนคำสั่งสอนของแม่ในเรื่องทางสายกลาง ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นทั้งสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา คือการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณและพอเพียง ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง พ่อแม่อาจนำหลักธรรมนี้มาประยุกต์ใช้กับคำสอนต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น ในโลกปัจจุบันที่กำลังถูกครอบงำด้วยลัทธิวัตถุนิยมหรือ materialism พ่อแม่ควรสอนให้ลูกยึดหลังพอเพียงทางเศรษฐกิจ โดยสอนลูกให้เป็นคนรู้จักระงับกิเลส ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่ก็อย่าให้ตระหนี่จนเกินไปด้วย

4. นิ้วนาง: ความรัก ความเมตตา

นิ้วนางนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของความรัก การสอนให้ลูกรู้จักรักและเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นับเป็นอีกคำสอนหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะความรักทำให้เกิดความเมตตา ทำให้จิตใจไม่แข็งกระด้างและรู้จักเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น ตามหลักธรรมของศาสนาคริสต์เองก็ยังถือว่าความรักของเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นหนึ่งในคำสอนที่สำคัญที่สุด

5. นิ้วก้อย: การประนีประนอม

นิ้วก้อยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการประนีประนอมและการให้อภัย หากลูกน้อยของคุณกำลังโกรธขึ้งผู้ใด ลองสอนให้เขาเป็นฝ่ายรู้จักยื่นนิ้วก้อยเล็ก ๆ ออกมาคืนดีกับผู้อื่นก่อน การกระทำในเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้ส่งผลสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวคิดหรือทัศนคติของเด็ก เป็นการช่วยปลูกฝังฐานความคิดเรื่องการให้อภัยและการประนีประนอมให้ลูกน้อยได้อย่างดีเลยทีเดียว

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner