ของเล่นแบบไหนช่วยเสริมพัฒนาการให้ลูกรัก

lead image

เด็กกับของเล่นเป็นของคู่กัน แต่จะมีของเล่นสักกี่ชิ้นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโต คุณพ่อคุณแม่ควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อของเล่นให้เจ้าตัวน้อย แต่จะรู้ได้ยังไงล่ะว่าของเล่นแบบไหนที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะให้ลูกของคุณ

ของเล่น, เสริมพัฒนาการ, ทักษะ, PlanToys

ของเล่นแบบไหนช่วยเสริมพัฒนาการให้ลูกรัก?

ของเล่นประเภทตัวต่อหรือจิ๊กซอว์ช่วยเสริมจินตนาการและฝึกการแก้ปัญหา ส่วนบล็อกที่แกะเป็นรูปตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ จะพัฒนาความจำและทักษะการสื่อสารระหว่างเด็กกับคนอื่นๆ หากลูกอยู่ในวัยเด็กโตที่เริ่มจดจำและเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกซื้อบ้านตุ๊กตา ชุดเครื่องครัวจำลอง รางรถไฟหรือระบบการจราจรแบบประกอบเอง จะทำให้ลูกรักเรียนรู้หน้าที่และบทบาททางสังคม ส่งเสริมพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงทักษะด้านการบริหารจัดการด้วย

หากลูกมีความต้องการที่พิเศษกว่าเด็กคนอื่น ควรตัดสินใจซื้อของเล่นที่ผลิตเป็นพิเศษสำหรับเด็กเฉพาะกลุ่ม เช่น เลือกตัวต่อที่ผลิตเป็นรูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางสายตา เพื่อเสริมความรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต หรือซื้อกลองขนาดเล็กและหีบเพลงจำลอง เพื่อบำบัดฟื้นฟูอารมณ์และความคิดให้แก่เด็กออทิสติก ตลอดจนผู้มีภาวะทางสมองไม่ปกติ

หนึ่งในผู้ผลิตของเล่นมากว่า 30 ปีอย่าง PlanToys มองเห็นความสำคัญของการผลิตของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กแต่ละช่วงวัยและเด็กที่มีความต้องการเฉพาะด้าน จึงสร้างสรรค์ของเล่นที่หลากหลาย ทั้งแผ่นไม้สลักตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์มือพร้อมกำกับด้วยตัวอักษรเบลล์ เหมาะสำหรับเด็กเล็กและเด็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ รองเท้าผ้าใบจำลองสำหรับฝึกฝนทักษะการใช้มือและทักษะทางสมอง หรือหอคอยหลากสีที่ช่วยให้ลูกของคุณมีจินตนาการที่สดใส ฝึกการจัดวางและทรงตัว รวมถึงการแก้ปัญหา

PlanToys ยังใส่ใจกับของเล่นที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษเจือปน จึงเลือกใช้ไม้ยางพาราที่ไม่มีน้ำยางตกค้าง สีที่เลือกใช้เป็นสีย้อมจากน้ำไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ และยังคิดค้นกาวปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮน์ ของเล่นทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบที่มีมาตรฐานสากล การผลิตด้วยไม้ยังเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน ดังนั้น การตัดสินใจซื้อของเล่นจาก PlanToys จึงเป็นการเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มุ่งสร้างพัฒนาการและส่งเสริมทักษะให้ลูกรัก

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.plantoys.com/