ขอได้ให้รีบขอ สำนึกได้ให้รีบทำ ขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา!

lead image

ไปให้พ่อแม่ไม่สบายใจบ้าง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม บางครั้งการมีลูกก็ทำให้เราได้ย้อนดูตัวเอง ว่าการกระทำของลูกในตอนนี้ มันทำให้พ่อแม่เจ็บปวดเหมือนกับที่เราเป็นหรือเปล่า

ขอขมาพ่อแม่ คิดได้ตอนไหนไม่มีคำว่าสายเกินไป ไม่ใช่แค่รอแต่ในวันเทศกาล ถ้าวันนี้เรารู้สึกสำนึกบุญคุณหรือรู้สึกตัวว่าทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ เดินเข้าไปหาท่านกันค่ะ

ขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดี!

การเข้าไปขอขมาพ่อแม่เป็นสิ่งที่คนเป็นลูกทุกคนควรทำ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา และขอโทษในการกระทำที่เป็นเหตุให้ทำพ่อไม่ไม่สบายใจหรือทุกข์ใจ ที่อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

สาเหตุหนึ่งที่ลูกทำให้พ่อแม่ทุกข์ก็คือ "การไม่ได้ทำตัวเป็นลูกที่ดี"

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/09/angry pointing to little girl.jpg ขอได้ให้รีบขอ สำนึกได้ให้รีบทำ ขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา!
1.ชอบเถียงพ่อเถียงแม่
2.ชอบทำให้พ่อแม่เสียใจ บางรายถึงกับทำให้พ่อแม่ร้องไห้
3.ไม่เลี้ยงดู ไม่ปรนนิบัติพ่อแม่ตามสมควร
4.สร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่
5.ขโมยของที่เป็นสมบัติของพ่อแม่
6.ด่าว่า กล่าวคำที่เป็นการล่วงเกินพ่อแม่
7.ทำร้ายร่างกาย และจิตใจต่อพ่อแม่

บุคคลใดก็ตามที่ทำแบบนี้กับพ่อแม่ ต้องได้รับ “กรรม” มหาศาล มีโอกาสตกนรกไปถึงภพภูมิที่ต่ำ ชีวิตแบบนี้จะไม่มีความสุขความเจริญ มักจะมีเรื่องหงุดหงิด เรื่องทุกข์ ทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจเกิดขึ้นบ่อยๆ ดังนั้นใครที่ทำไม่ดีกับพ่อ-แม่หากสำนึกได้ในตอนนี้รีบไปหาพ่อแม่เพื่อขอขมาต่อกรรมที่ทำไว้ และเพื่อสร้างสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวเองเถิด

อ่านวิธีการขอขมากรรมพ่อแม่อย่างถูกวิธีและสิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมา >>

วิธีการขอขมากรรมกับบิดามารดาอย่างถูกวิธี

สิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมาพ่อแม่

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/09/jasmine garland.jpg ขอได้ให้รีบขอ สำนึกได้ให้รีบทำ ขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา!

1. พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง
2. ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี
3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่ (โดยนิยมให้เป็นชุดนอน) และอาหารที่พ่อแม่โปรด
4. กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ
5. ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่
6. ผ้าขาวดิบ
7. ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาวดิบ)

ขั้นตอนในการขอขมาพ่อแม่

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/09/washing parent feet.jpg ขอได้ให้รีบขอ สำนึกได้ให้รีบทำ ขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา!

  • ก่อนทำพิธีขอขมาพ่อแม่ ให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
   "องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ............................วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขอโอสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ. และ
   แม่ซื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ...............................ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิกรรมจากคุณพ่อ คุณแม่ ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญ."
  • ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา ขณะที่ลูกนั่งกับพื้น พร้อมกราบ 3 ครั้ง
  • ยกเท้าของพ่อแม่มาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ โดยขณะที่ล้างเท้าให้ท่านอยู่นั้น ก็กล่าวขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินท่าน หรือในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ ทั้งในอดีตที่ผ่านมา ในปัจจุบัน หรือในอนาคตที่ยังไม่เกิด ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วย
  • ให้พูดจนกระทั่งล้างเท้าของพ่อแม่เสร็จ ให้นำเท้าของมาวางบนขา ซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่ และเช็ดเท้าให้จนแห้ง
  • ในขณะที่เท้าของพ่อแม่วางอยู่บนขา ให้อธิษฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อีกครั้งว่า "พระแม่ธรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่านมา ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้กรรม แต่หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี"

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/09/Garland of jasmines flower.jpg ขอได้ให้รีบขอ สำนึกได้ให้รีบทำ ขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา!

 • เมื่อกล่าวเสร็จให้ก้มหมอบลง และนำเท้าพ่อแม่มาวางบนศีรษะ
 • หลังจากนั้น ให้นำพานธูปเทียนพวงมาลัยมามอบให้กับพ่อแม่ พร้อมพูดว่า"พ่อคะ/แม่คะ ลูกขอขมา ขออโหสิกรรม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วย”

สุดท้ายให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า พร้อมกล่าวว่า "ลูกชื่อ.............................ขออนุโมทนาบุญจากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูกด้วยเถิด”

นอกจากคำกล่าวขอขมาในข้างต้น สามารถใช้คำกล่าวในพิธีขอขมานี้ได้อีกคือ "กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส ที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ ตั้งแต่เกิด จนถึงปัจจุบัน (นึกถึงเรื่องที่เคยทำไม่ดีไว้ เช่น เคยด่าว่าพ่อแม่ ขัดใจ เถียง หรือทำกริยาที่ไม่ดี ควรบอกให้หมด) บัดนี้หนูสำนึกแล้ว ในกรรมนั้น ขอให้พ่อและแม่อโหสิกรรมให้กับลูกในทุก ๆ เรื่อง”

ในกรณีที่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่เหตุไม่ได้อยู่ด้วยกัน ก็สามารถให้พ่อหรือแม่เป็นตัวแทนอีกคนหนึ่งได้ โดยขอให้ช่วยยกโทษและอโหสิกรรมให้แทนด้วยการกราบไหว้พร้อมพวงมาลัยเช่นกัน และหากว่าไม่สามารถเตรียมสิ่งของใด ๆ มาทำพิธีเหล่านี้ก็ให้กราบไหว้พร้อมตั้งจิต นะโมฯ และทำการกล่าวขอขมาลาโทษได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี ขอให้พึงระลึกว่าอย่าให้ถึงเวลาที่มีลูกแล้วจึงสำนึกบุญคุณพ่อแม่ หรือคิดได้เมื่อสายเกินไป ให้มองเห็นความสำคัญของพ่อแม่ตั้งแต่ในตอนนี้ และพิธีขอขมากรรมต่อพ่อแม่นั้น เป็นเพียงการขอขมาความผิดที่คนเป็นลูกได้เคยทำไม่ดีไว้ ดังนั้น หากหลังจากนี้ไปแล้ว ควรปฏิบัติตนตอบแทนพ่อแม่ที่ให้ชีวิตด้วยการเป็นลูกที่ดี มีกตัญญู ไม่ว่าร้าย ทำลายจิตใจอีกต่อไป ย่อมเป็นสิ่งที่คนให้กำเนิดรู้สึกดีที่สุด.


ขอบคุณข้อมูลจาก :

www.kapook.com

pantip.com

บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :

10 วิธีใช้หนี้พ่อแม่ ทําแล้วชีวิตเจริญ มีแต่ดีกับดี ลูกทุกคนควรได้อ่าน!

กลับบ้านไหว้พ่อแม่วันสงกรานต์ ใช้ 3 คาถาบูชาพ่อแม่ ทำแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!