ขอได้ให้รีบขอ สำนึกได้ให้รีบทำ ขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา!

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ไปให้พ่อแม่ไม่สบายใจบ้าง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม บางครั้งการมีลูกก็ทำให้เราได้ย้อนดูตัวเอง ว่าการกระทำของลูกในตอนนี้ มันทำให้พ่อแม่เจ็บปวดเหมือนกับที่เราเป็นหรือเปล่า

ขอขมาพ่อแม่ คิดได้ตอนไหนไม่มีคำว่าสายเกินไป ไม่ใช่แค่รอแต่ในวันเทศกาล ถ้าวันนี้เรารู้สึกสำนึกบุญคุณหรือรู้สึกตัวว่าทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ เดินเข้าไปหาท่านกันค่ะ

ขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดี!

การเข้าไปขอขมาพ่อแม่เป็นสิ่งที่คนเป็นลูกทุกคนควรทำ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา และขอโทษในการกระทำที่เป็นเหตุให้ทำพ่อไม่ไม่สบายใจหรือทุกข์ใจ ที่อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

สาเหตุหนึ่งที่ลูกทำให้พ่อแม่ทุกข์ก็คือ “การไม่ได้ทำตัวเป็นลูกที่ดี”

ขอขมาพ่อแม่
1.ชอบเถียงพ่อเถียงแม่
2.ชอบทำให้พ่อแม่เสียใจ บางรายถึงกับทำให้พ่อแม่ร้องไห้
3.ไม่เลี้ยงดู ไม่ปรนนิบัติพ่อแม่ตามสมควร
4.สร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่
5.ขโมยของที่เป็นสมบัติของพ่อแม่
6.ด่าว่า กล่าวคำที่เป็นการล่วงเกินพ่อแม่
7.ทำร้ายร่างกาย และจิตใจต่อพ่อแม่

บุคคลใดก็ตามที่ทำแบบนี้กับพ่อแม่ ต้องได้รับ “กรรม” มหาศาล มีโอกาสตกนรกไปถึงภพภูมิที่ต่ำ ชีวิตแบบนี้จะไม่มีความสุขความเจริญ มักจะมีเรื่องหงุดหงิด เรื่องทุกข์ ทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจเกิดขึ้นบ่อยๆ ดังนั้นใครที่ทำไม่ดีกับพ่อ-แม่หากสำนึกได้ในตอนนี้รีบไปหาพ่อแม่เพื่อขอขมาต่อกรรมที่ทำไว้ และเพื่อสร้างสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวเองเถิด

อ่านวิธีการขอขมากรรมพ่อแม่อย่างถูกวิธีและสิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมา >>

กิจกรรมของครอบครัว ชีวิตครอบครัว วันสำคัญอื่นๆ เทศกาลต่างๆ ไลฟ์สไตล์​