ก่อนเข้าเรียนอนุบาล ลูกต้องทำอะไรเป็นบ้าง

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

เมื่อลูกอายุเข้า 3 ขวบ ก็ถึงเวลาเรียนรู้นอกบ้าน สู่โรงเรียนอนุบาล แน่นอนว่า พ่อแม่เองต้องเตรียมลูกให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ฝึกลูกให้ดูแลตัวเองได้ ก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียน

ก่อนเข้าเรียนอนุบาล ลูกต้องทำอะไรเป็นบ้าง

1.ก่อนเข้าเรียนอนุบาล ลูกต้องสื่อสารได้

ก่อนเข้าเรียนอนุบาล ลูกต้องสื่อสารเป็น อาจจะไม่ได้พูดคล่อง แต่ต้องสื่อสารความต้องการของตัวเองได้ เช่น บอกได้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร ถ้ามีปัญหาก็สามารถบอกครูได้ เพราะถ้าเด็กไม่อาจสื่อสารความต้องการของตัวเองได้ จะปรับตัวได้ยาก และอาจเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จากการที่คนอื่นไม่เข้าใจตัวเอง

2.ก่อนเข้าเรียนอนุบาล ลูกต้องช่วยเหลือตัวเองได้

การฝึกลูกตามวัย สอนให้เหมาะสมตามพัฒนาการ เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเข้าเรียนอนุบาล เช่น

  • กินข้าวด้วยตัวเองได้
  • ให้ลูกเลิกใช้ผ้าอ้อมก่อนเข้าโรงเรียน
  • ฝึกลูกนั่งชักโครก ฝึกการขับถ่ายเป็นเวลา และบอกครูเมื่อต้องการเข้าห้องน้ำ
  • ลูกต้องแต่งตัวเองพอได้ ติดกระดุมได้ รูดซิปได้ ถอดถุงเท้าและรองเท้าได้เองฃ
  • ฝึกการจับดินสอ ขีดเขียน ระบายสี
  • สอนลูกให้รู้จักนับเลข ท่อง ก-ฮ A-Z
  • ซื้อของที่ใช้ในโรงเรียน มาฝึกลูกใช้ก่อนที่บ้าน ให้ลูกรู้จักจดจำสิ่งของ เช่น กระติกน้ำ

3.ก่อนเข้าเรียนอนุบาล ลูกต้องรู้จักการรอคอย

ฝึกให้ลูกรู้จักรอคอย เป็นการฝึกความอดทน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น ลูกอยากฟังนิทานแต่ยังไม่ถึงเวลา ก็สอนให้ลูกรอ แต่ก็ต้องชวนลูกพูดคุย ให้ความสนใจลูก เพื่อให้ลูกฝึกการรอคอยได้นานขึ้น เมื่อลูกร่ำร้องอยากได้ในสิ่งที่ไม่จำเป็น พ่อแม่ก็ต้องสอนลูกให้รู้จักอดทน หรือเบี่ยงเบนความสนใจของลูก แล้วค่อยสอนลูกว่า ควรจะซื้อในสิ่งที่จำเป็นก่อน และสิ่งของที่ลูกอยากได้นั้น พ่อแม่อาจจะนำมาให้เป็นของขวัญ หรือฝึกให้ลูกเก็บออมเพื่อซื้อของที่อยากได้เอง

 

อ่าน เตรียมลูกก่อนเข้าเรียนอนุบาล ในหน้าถัดไป

การศึกษาระดับปฐมวัย การเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียน