6 กิจกรรมเล่นกับลูก สนุกแบบไม่เสียสตางค์

“ของเล่นวิเศษอยู่ไหนเอ่ย” รู้ไหมคะแท้จริงแล้ว ของเล่นวิเศษภายในบ้าน ก็คือพ่อแม่นั่นเอง การเสียสละเวลาตัวเองเพื่อเป็นของเล่นให้กับลูก ทำให้ไม่ต้องไปหาซื้อของเล่นสำเร็จรูปให้สิ้นเปลืองสตางค์ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ที่สามารถเล่นกับลูกได้ตั้งแต่วัยเบบี๋จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกน้อย กิจกรรมเหล่านี้เป็นการเล่นพื้นฐานหลักที่สามารถใช้กับเด็กได้ทุกวัย การที่พ่อแม่ได้กอด จูบ หรือสัมผัสกับลูกจะส่งผลให้เด็กๆ รู้สึกสนุกและหัวเราะอย่างมีความสุข กิจกรรมเล่นกับลูกแบบไม่เสียสตางค์รออยู่หน้าถัดไปแล้ว

app info
get app banner