กิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางสังคม สำหรับลูกวัย 1-2 ขวบ

lead image

ไม่มีคำว่าเร็วเกินไป สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ และเข้าถึงข้อมูลความรู้ ที่จะเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยในเรื่อง ‘ความฉลาดทางสังคม’ (Social Quotient) ตั้งแต่ขวบปีแรก เพราะเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่งคง จะเป็นคนที่รู้จักควบคุมตัวเอง รู้จักผูกมิตร ทำให้มีความสุขและเป็นที่รักของผู้อื่น จึงทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ยาก

หัวใจของ Social Quotient ที่ควรส่งเสริมให้กับลูก

1.รู้จักกติกาทางสังคม

คุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มต้นที่ทัศนคติของตัวเองก่อน แล้วจึงช่วยปลูกฝังความคิดและพฤติกรรมของลูก โดยยึดกติกาทางสังคมเป็นหลัก ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว และการให้เหตุผลเข้าข้างตัวเองในการปลูกฝังความคิดและพฤติกรรมให้กับลูก

 

2.รู้จักการวิเคราะห์

การปลูกฝังการคิดวิเคราะห์ โดยลูกน้อยสามารถคิดเชื่อมโยงและนำความฉลาดที่มีมาทำงานร่วมกับคนอื่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือแม้กระทั่งวางแผนในชีวิตของตัวเอง

 

3.รู้จักวิธีสื่อสารที่เหมาะสม

ปลูกฝังให้ลูกเปิดใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จากนั้นนำมาคิดวิเคราะห์ก่อนจึงจะแสดงความคิดเห็นกลับไป ซึ่งวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม จะช่วยให้ลูกน้อยสามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีเมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

 

ด้วยหัวใจในการส่งเสริม SQ ให้กับลูก 3 ทั้งข้อนี้คือเป้าหมายหลัก ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มฝึกให้ลูกน้อยได้ตั้งแต่ขวบปีแรก เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ตั้งแต่อยู่ที่บ้าน ก่อนที่เขาต้องเผชิญกับสังคมใหม่สังคมแรกในชีวิต ที่โรงเรียนอนุบาล

 

กิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางสังคม ของลูกน้อยวัย 1-2 ขวบ มีอะไรบ้าง

1.สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยโภชนาการที่เหมาะสม ช่วยให้เด็กแข็งแรง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ ไม่ป่วยง่ายกลายเป็นเด็กขี้โรค จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 

2. คุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัวช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับลูกน้อย

 

3.ฝึกวินัยง่ายๆ ในชีวิต เช่น การทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลา ทั้งการป้อนนม การเล่นของเล่น การพาออกไปเดินเล่นข้างนอก หรือการเข้านอน หมั่นทำเป็นประจำทุกวันแล้วเขาจะเรียนรู้ได้เอง

 

4.ฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอย ไม่หงุดหงิดง่ายเพราะไม่ได้ของที่ต้องการในทันที โดยการหาของเล่นที่ลูกชอบมาดึงดูดความสนใจ เมื่อลูกมองหาพยายามไขว่คว้าของเล่นชิ้นนั้น คุณแม่ก็พยายามเลื่อนของเล่นชิ้นนั้นไปมา พร้อมกับส่งเสริมชักชวนให้เข้ามาคว้าอย่างสนุกสนาน สักพักจึงให้ลูกได้ของที่ต้องการ

 

5.หาโอกาสพาลูกน้อยไปเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันบ้าง สอนให้มีน้ำใจแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนด้วย บางครั้งอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา คุณพ่อคุณแม่อย่าเอามาคิดให้เป็นอารมณ์ คอยดูแลใกล้ชิด และพูดสอนอย่างอ่อนโยน

 

ความฉลาดทางสังคมสำหรับลูกวัย 1 2 ขวบ กิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางสังคม สำหรับลูกวัย 1 2 ขวบ

เพราะเด็กในวัย นี้เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการสำคัญทั้งทางร่างกาย สมอง และสังคม ดังนั้น การมีร่างกายที่แข็งแรง อันได้แก่ การมีระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และระบบภูมิคุ้มกันที่ดี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการเปิดประสบการณ์ เปิดโลกให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับเด็กค่ะ