การเล่นของลูกไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ

lead image

ตั้งแต่ทารกเริ่มมีพัฒนาการขยับแขนขยับขาเองได้ การให้ลูกได้เล่น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมให้ลูกได้มีพัฒนาการและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น การปล่อยให้ลูกได้เล่นจึงเป็นโอกาสส่วนหนึ่งในชีวิตวัยเด็กที่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างสนุกและมีจินตนาการของพัฒนาการตามวัย

“การเล่น” ถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตของเด็ก เป็นกระบวนการที่ทำให้ลูกได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีงานวิจัยทางการแพทย์ได้ยืนวันว่า การเล่นจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมอง โดยการเล่นจะกระตุ้นให้มีการเพิ่มขึ้นของการส่งสัญญาณประสาทและเพิ่มการประสานงานระหว่างเซลล์สมองกับการทำงานของร่างกายได้ดีขึ้น

เมื่อลูกได้ลงมือเล่นเท่ากับได้ลงมือทำ เกิดการทดลองสิ่งใหม่ ๆ ได้ใช้กระบวนการคิดและการเรียนรู้ตัดสินใจด้วยตัวเอง ทำให้เด็กได้เจอกับอุปสรรค์ ความท้าทาย เหล่านี้ถือเป็นโอกาสของลูกที่จะได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตและพัฒนาการของตัวเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจัดเวลาและพื้นที่เล่นให้เหมาะสมสำหรับลูกตามช่วงวัย เพื่อให้ลูกได้มีการเคลื่อนไหว ขยับร่างกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ เช่น ได้คืบคลาน เกาะเดิน หรือการวิ่งเล่นในที่โล่ง มีบรรยากาศถ่ายเท โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเล่นเป็นหลัก

การเล่นของเล่น

นอกจากการได้เล่นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ เคลื่อนไหวแล้ว “ของเล่น” ลูก คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่พ่อแม่นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูก การเลือกของเล่นให้ลูกจึงไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ก่อนที่จะเลือกซื้อของเล่นให้ลูกซักชิ้น พ่อแม่ควรคำนึงถึง

1.เลือกของเล่นให้ลูกที่เหมาะสมกับวัย มีความปลอดภัย คงทน ไม่มีมุมหรือเหลี่ยมคม มีน้ำหนักที่เหมาะมือกับเด็ก

2.ควรหลีกเลี่ยงของเล่นที่มีสีสัน เพราะอาจมีสารเคมีอันตรายที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

3.สำหรับเด็กเล็กที่ต่ำกว่าอายุ 3 ขวบ ควรหลีกเลี่ยงของเล่นที่มีขนาดเล็ก เพราะอาจจะหยิบจับเข้าปากด้วยความไม่รู้และส่งอันตรายต่อลูกได้

4.ไม่ควรซื้อของเล่นที่ส่งเสริมความก้าวร้าว เช่น ของเล่นที่เป็นอาวุธ

5.เลือกซื้อของเล่นที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน เช่น มอก. โดยดูจากฉลากข้างกล่องผลิตภัณฑ์

6.ของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกก็คือ พ่อแม่ ซึ่งการได้เล่นกับลูก เล่านิทาน ร้องเพลง ได้พูดคุยกับลูก ฯลฯ ถือเป็นของเล่นที่ตอบสนองความต้องการของลูกได้มากและมีค่าที่สุด

อย่างไรก็ตาม การให้ลูกได้เล่นควรอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ หลังเล่นและออกกำลังกายแล้ว ให้ลูกได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ กินอาหารที่ดีมีปรระโยชน์ เหล่านี้ก็จะทำให้ลูกได้เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะสมบูรณ์ทั้งกาย ใจและอารมณ์ที่ดี หลายครั้งที่การเล่นจะช่วยสร้างอิทธิพลต่อเด็ก ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเมื่อโตขึ้น และมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกอาชีพของเด็กในอนาคตได้

Source : www.manager.co.th

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :
กุมารแพทย์แนะ 3 วิธีเลือกของเล่นให้ตรงใจวัยเตาะแตะ
13 สารเคมีอันตรายที่พบในของเล่นเด็ก!!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!