การกินอาหารของทารกในครรภ์ ลูกรับสารอาหารจากแม่ทางไหน กินอะไรเพิ่มน้ําหนักลูกในท้อง

การกินอาหารของทารกในครรภ์ ลูกรับสารอาหารจากแม่ทางไหน กินอะไรเพิ่มน้ําหนักลูกในท้อง

ไขความลับลูกในท้องกินอาหารทางไหน แม่ท้องต้องกินอะไร ให้ลูกตัวใหญ่พอดี น้ำหนักแรกคลอดตามเกณฑ์

การกินอาหารของทารกในครรภ์

ลูกในท้องกินอาหารอย่างไร การกินอาหารของทารกในครรภ์ คนท้องกินอย่างไรให้ลูกแรกเกิด คลอดออกมาแล้วน้ำหนักตามเกณฑ์

 

การกินอาหารของลูกในท้องช่วงไตรมาสแรก

ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการปฏิสนธิ เซลล์มวลภายในสร้างเนื้อเยื่อ 2 ชนิด ที่เรียกว่า ไฮโปบลาส และเอพิบลาส

  • ไฮโปบลาส จะสร้างถุงไข่แดง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งสารอาหารต่าง ๆ จากมารดาไปสู่ตัวอ่อนในระยะต้น
  • เซลล์จาก เอพิบาส จะสร้างเนื่อเยื่อที่เรียกว่า ถุงน้ำคร่ำ ซึ่งมีตัวอ่อนอยู่ข้างใน ซึ่งต่อมา คือทารกในครรภ์ เจริญเติบโตไปจนกระทั่งคลอด

 

การกินอาหารของลูกในท้องผ่านถุงไข่แดง

ถุงไข่แดง (Yolk Sac) เป็นถุงที่ติดอยู่กับตัวอ่อน ประกอบไปด้วยเส้นเลือดเล็ก ๆ มากมาย โดยเลือดจะถูกลำเลียงไปยังผนังของถุงไข่แดง และไหลเวียนกลับไปยังหัวใจของตัวอ่อน สารอาหารก็จะถูกดูดซึมจากถุงไข่แดงและลำเลียงไปยังตัวอ่อนในครรภ์ในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ ก่อนที่รกจะถูกพัฒนาสมบูรณ์และมาทำหน้าที่ในการส่งอาหารไปยังตัวอ่อนแทนถุงไข่แดงในเวลาต่อมา ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ 5 เมื่อตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอดสามารถพบถุงการตั้งครรภ์และถุงไข่แดงได้แล้ว

เมื่อตัวอ่อนมีการพัฒนาเพิ่มขนาดและอวัยวะขึ้น แต่ถุงไข่แดงยังคงขนาดเท่าเดิม อาหารจากถุงไข่แดงจึงไม่เพียงพอ จึงเปลี่ยนมาดูดซึมอาหารผ่านสายรกแทน และถุงนั้นก็จะสลายไป และในปลายสัปดาห์ที่ 12 รกของทารกได้มีการพัฒนาจนสมบูรณ์แล้วและทำหน้าที่แทนถุงไข่แดง ในการนำอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงทารก และยังเป็นที่แลกเปลี่ยนของเสียจากเลือดทารกไปยังมารดาอีกด้วย

 

การกินอาหารของทารกในครรภ์ผ่านรก

รกเป็นอวัยวะที่อยู่นอกร่างกายของลูก ภายหลังการตกไข่ ไข่จะเคลื่อนที่ไปในท่อนำไข่จนมาถึงมดลูก และฝังตัวที่โพรงมดลูกประมาณวันที่ 6-7 หลังจากตกไข่ จากนั้นเซลล์เริ่มแบ่งตัวและพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนทารก และรก ซึ่งประกอบด้วย เนื้อรก สายสะดือ และเยื่อหุ้มรก

รกจะติดอยู่กับผนังด้านในของมดลูก เชื่อมระหว่างมดลูกของมารดาและทารก โดยมีสายสะดือเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรกกับทารก ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสารอาหาร ออกซิเจน จากแม่ท้องไปยังทารกในครรภ์ และขับถ่ายของเสียจากลูกออกมาให้แม่กำจัด

 

การกินอาหารของทารกในครรภ์ ลูกรับสารอาหารจากแม่ทางไหน กินอะไรเพิ่มน้ําหนักลูกในท้อง ลูกในท้องกินอาหารทางไหน สารอาหารสำคัญที่แม่ต้องกิน มีประโยชน์กับทารก

การกินอาหารของทารกในครรภ์ผ่านทางไหน

กินอะไรเพิ่มน้ําหนักลูกในท้อง

ทราบกันไปแล้วว่า การกินอาหารของทารกในครรภ์ช่วงแรก ๆ จะผ่านทางถุงไข่แดง และหลังจากนั้น การกินอาหารของทารกในครรภ์จะผ่านรก แม่ก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่ดี เสริมสร้างสุขภาพแม่ให้แข็งแรง เลือกทานอาหารที่ทำให้ร่างกายของทารกในครรภ์เจริญเติบโต เพราะทุกการกินอาหารของแม่ จะส่งผลต่อร่างกายทารกในครรภ์ โดยสารอาหารสำคัญที่แม่ควรกิน

แม่ตั้งครรภ์ทุกคนต้องบริโภคอาหารให้ครบ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนม ในปริมาณที่เหมาะสม หลากหลาย ให้ร่างกายทารกได้พลังงานและสารอาหารสำคัญ

 

แม่ท้องต้องกินโปรตีน

การกินโปรตีนของแม่ท้องจะช่วยสร้างสมอง กระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่าง ๆ ของทารกและของแม่ ทั้งการขยายตัวของผนังมดลูก การสร้างรกและสายสะดือ สำหรับอาหารที่มีโปรตีนที่แม่ท้องควรกิน คือเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วต่างๆ เต้าหู้ น้ำเต้าหู้

 

แม่ท้องต้องกินข้าวหรือแป้ง

ข้าวหรือแป้งเป็นกลุ่มอาหารที่ให้พลังงานสำหรับคุณแม่ หญิงตั้งครรภ์มีความต้องการพลังงานมากกว่าปกติ ควรกินมื้อละ 2-3 ทัพพี วันละ 9 ทัพพี สำหรับตัวอย่างอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง ที่คุณแม่ควรได้รับในแต่ละวัน เช่น ข้าวสวย/ข้าวกล้อง เส้นก๋วยเตี๋ยว เผือก มัน ขนมปัง และข้าวโพด

 

แม่ท้องต้องกินผักและผลไม้

ผักเป็นกลุ่มอาหารที่เป็นแหล่งวิตามินและเกลือแร่ หญิงตั้งครรภ์ต้องการวิตามินเพื่อป้องกันอาการหรืออันตรายที่จะเกิดในการตั้งครรภ์ เช่น การขาดวิตามินบี 1 ในช่วงตั้งครรภ์ทำให้ เป็นโรคเหน็บชา และครรภ์เป็นพิษ ทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อขณะคลอด สำหรับผักและผลไม้ คุณแม่ควรกินให้หลากหลาย เพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ แต่มีข้อควรระวัง ไม่ควรรับประทานผลไม้ที่น้ำตาลสูงบ่อย ๆ

 

แม่ท้องต้องดื่มนม

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรดื่มนมรสจืด เพราะนมมีแคลเซียม ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกในครรภ์ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรดื่มนมมากเกินไป เพราะจะทำให้ได้รับไขมันอิ่มตัวมาก ทำให้น้ำหนักเพิ่มเยอะเกินไป และอาจทำให้ลูกเสี่ยงภูมิแพ้นมวัวในอนาคต

 

สำหรับการกินอาหารของแม่ท้อง ควรกินอาหารครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง โดยแบ่งอาหารเป็นวันละ 5-6 มื้อ เพื่อป้องกันอาการอาหารไม่ย่อย หรืออาการจุกเสียดแน่นท้อง และนอกจากการกินอาหารของแม่ท้องที่สำคัญต่อทารกในครรภ์แล้ว แม่ท้องยังต้องกินยาเม็ดรวม เสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ตลอดการตั้งครรภ์

ที่มา : https://www.facebook.com/9YangTH

 

รู้กันไปแล้วว่าการกินอาหารของทารกในครรภ์ กินผ่านทางไหนบ้าง ระหว่างการตั้งครรภ์ คุณแม่ก็ควรดูแลตัวเองให้มาก ๆ และเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพของทารกในครรภ์ อย่าลืมนะคะว่า ลูกในท้องกินอาหารผ่านร่างกายแม่ อะไรที่แม่กิน ลูกก็ได้กิน แต่ถ้าแม่กินมากเกินไป กินเผื่อลูก อาหารต่าง ๆ จะไม่ลงลูก แต่เก็บอยู่ในร่างกายของแม่ จึงไม่ควรกินเยอะเกินไป เพราะหลังคลอดก็ต้องมาเอาน้ำหนักที่เหลือออกไปอยู่ดี

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผักผลไม้วิตามินซีสูง ป้องกันหวัดลูก ดีต่อสุขภาพคนท้อง สร้างเนื้อเยื่อและกระดูกทารกในครรภ์

คนท้องนวดเท้าได้ไหม คนท้องนวด อันตรายหรือไม่ คนท้องนวดได้ไหม ต้องระวังอะไรบ้าง กลัวกระทบทารกในครรภ์

คนท้องปวดซี่โครงอันตรายไหม วิธีลดอาการเจ็บซี่โครง เจ็บร้าวใต้อก ทำอย่างไร

คุณแม่ป้ายแดงควรรู้ สารพัดอาการแพ้ท้อง และวิธีการรับมืออย่างได้ผล

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner