กษัตริย์จิกมี พระราชินี พระราชโอรส เสด็จฯถึงไทย ทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

กษัตริย์จิกมี พระราชินี พระราชโอรส เสด็จฯถึงประเทศไทยแล้ว เพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

กษัตริย์จิกมี พระราชินี พระราชโอรส เสด็จฯถึงไทย

กษัตริย์จิกมี พระราชินี พระราชโอรส เสด็จฯถึงไทย ทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

 

กษัตริย์จิกมี พระราชินี พระราชโอรส เสด็จฯถึงไทย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ถวายการต้อนรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

กษัตริย์จิกมี พระราชินี พระราชโอรส เสด็จฯถึงไทย

 

ที่มา : https://www.thairath.co.th

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ชาวภูฏานปลื้มปิติ พระชายากษัตริย์จิกมีทรงตั้งพระครรภ์ ได้พระโอรส

ประชาชนปลื้มปิติร่วมชื่นชมภาพชุด 12 ภาพของเจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน