กรุ๊ปเอ็มกวาด 5 รางวัลใหญ่จาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

lead image

กรุงเทพฯ – กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กวาด 5 รางวัลใหญ่ของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) จากงานมอบรางวัล DAAT AWARDS 2016 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

รางวัล DAAT AWARDS มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคลากรด้านงานโฆษณาดิจิทัลที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านต่างๆ ให้เป็นที่น่ายกย่อง และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ โดยการประกวดครั้งนี้ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) เป็นเอเยนซี่ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 5 รางวัล ได้แก่ Gold Award 1 รางวัล Silver Award 2 รางวัล และ Bronze Award 2 รางวัล ดังต่อไปนี้

 

Agency Head of the Year

Gold Award – คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)

Silver Award – คุณปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ (ประเทศไทย)

 

Account Person of the Year

Silver Award – สุบรรณ มณีมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า เอ็มอินเตอร์แอคชั่น

 

Young Achiever of the Year

Bronze Award – เกริก สถิรวงศ์วรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนสื่อดิจิทัล มายด์แชร์ (ประเทศไทย)

 

Creative of the Year

Bronze Award – เชษฐชาย ช้างแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ เอ็มอินเตอร์แอคชั่น

 

 

เกี่ยวกับ กรุ๊ปเอ็ม

กรุ๊ปเอ็ม ผู้นำการบริหาร และจัดการธุรกิจสื่อสารการตลาดภายใต้กลุ่ม WPP ซึ่งมีบริษัทในเครือได้แก่ มายด์แชร์, เอ็มอีซี,  มีเดียคอม, เเม็กซัส รวมทั้ง Xaxis แพลทฟอร์มการจัดการข้อมูลด้านดิจิทัล โดยมีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบริษัทในเครือ WPP ให้ได้ผลสูงสุดผ่านการบริหาร และทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ ในเครือ ทั้งในด้านการซื้อพื้นที่สื่อ การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อ กีฬา การจัดการสื่อดิจิตอล การเงิน การสร้างเครื่องมือทางการตลาด และความสามารถต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า และบริษัท

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรุ๊ปเอ็ม www.groupm.com.

ติดตาม @GroupMWorldwide บน Twitter

ติดตาม กรุ๊ปเอ็ม บน LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/groupm

 

แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์

แพน จรุงธนาภิบาล

Marketing & Development Manager
[email protected]

 

ณัฏฐพัชร์ รุ่งนิเวศน์
Marketing & Development Executive
[email protected]