พ่อแม่เป็นลูกจ้างได้เฮ กฎหมายแรงงานใหม่ นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้

พ่อแม่เป็นลูกจ้างได้เฮ กฎหมายแรงงานใหม่ นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้

กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนลูกจ้างได้นะพ่อจ๋าแม่จ๋า แต่ต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท หากกรณีลูกจ้างรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ ตั้งแต่แรกจนสิ้นสุด จ่ายได้ไม่เกิน 2 ล้าน

กฎหมายแรงงานใหม่ นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้

กฎหมายแรงงานใหม่ นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้ ...เมื่อวันที่ 24 กรกรฎาคม 2560 มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งลงนามโดย พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

พ่อแม่เป็นลูกจ้างได้เฮ กฎหมายแรงงานใหม่ นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้

รายละเอียดว่า สำหรับลูกจ้างที่รายได้ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นเพิ่มขึ้นได้ ไม่เกินหนึ่งล้านบาท เว้นแต่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา หรือลูกจ้างมีความจําเป็นหรือมีเหตุสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นที่เพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา แต่ไม่เกินสองล้านบาท

พ่อแม่เป็นลูกจ้างได้เฮ กฎหมายแรงงานใหม่ นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ การกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ ให้สอดคล้องกับลักษณะของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างที่จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามความจําเป็นจนสิ้นสุดการรักษา แต่ไม่เกินสองล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

พ่อแม่เป็นลูกจ้างได้เฮ กฎหมายแรงงานใหม่ นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้

ที่มา : ratchakitcha.soc.go.th และ hilight.kapook.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

12 ข้อดีของทะเบียนสมรสที่เมียถูกกฎหมายต้องรู้

แม่ท้องเฮ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรัฐฯขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่ม ยาวๆกันไปเลย

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner